Verdinettverk

Nederst er det lenke til et notat jeg skrev i 2007 samt til en nyere artikkel fra The World Bank Institute. De handler om skillet mellom Porters verdikjede-modell og nyere nettverkstenkning.

Jeg tror dette er fruktbare begreper for å diskutere hvordan vi kan skape verdiøkende digital kunnskapsproduksjon i HiOA. Her er det kommende universitetsbiblioteket en nøkkelaktør.

14.11.17 Helge Høivik

BIBLIOTEK: TEKST- OG DOKUMENT-EKSPERTEN

Biblioteket bør jo være en sentral hva gjelder tekster (på papir og digitalt) av høy kvalitet og stor betydning. Når vi får kortere avstand mellom produksjon/publisering og konsum/lesning, må biblioteket være der også. Vi bør her behandle forskningstekster og læringstekster på samme prinsippielle måte. Forskning er en form for læring og resultatene av den skal et godt stykke på vei integreres med opplæring, som jo er en presisering av flere mulige av “forskningsbasert undervisning”.

Men vi er forbi det stadium at tekster har verdi “An und Fur Sich”. Dette er en grunn til at en om ikke så lenge må bli dyktigere som utøvende/innovativ lærer for å få opprykk til professor, – ikke kun skrive forskningsartikler.

TENK HELHET OM KVALITET

Det er helheten i samspillet dokument-(fore)leser som skal ha høy kvalitet. Dette er jo da i realiteten en trekant dokument-forleser-student.

Dokumentet er et element i dette. Biblioteket skal være spesialist på dokumentenes kvalitet qua dokument. Men vi må plassere dette i samspill med kvalitet hos leser (=studenten) og foreleser. Dette organiseres best i husholdningen til studieleder (som kanskje kunne kalles “læringsleder”), dvs. den som har det praksisnære ansvar for kvaliteten av det faglige. Hva annet skulle en ha studieleder til? Funksjonen bør ha støtte i en mer digitalt kompetent administrativ funksjon, dvs. en som er godt operativ på LMS (Canvas) og CMS (content management system, Open edX) og kontorstøtte (Office 365).

PISA-MODELLEN ER EN KVALITETSSIRKEL

PISA-modellen tar dette som utgangspunkt. Denne modellen inngår i et større bilde der studielederne på et faglig avsnitt inngår i et verdiøkende nettvrrk seg i mellom og med biblioteket .

Mer: http://moocahuset.no/?page_id=1949

MOOCAHUSET SOM PARTNERSKAP

MOOCAHUSET er tuftet på nettopp dette idegrunnlaget.

Der inngår biblioteket i et verdiverksted med partnere.  Eksempelet vårt er jo særlig HF/NVH, men også opplegget våren 2017 med Digital Fagdag med sentral finansiering hører til her. Det siste var altså et partnerskap der Asbjørn og øvrig sentral ledelse tok del.

Denne modellen skalerer godt ved at andre fakulteter inviteres inn som de alltid har vært. De må samtidig bringe med seg egne ressurser slik Fakultet HF og “sentralt” har gjort.

Det er ikke ønskelig at MOOCAHUSET sitter på store midler som fordeles til fakulteter og andre, jfr. det mislykkede eCampus-prosjetet. Det er ønskelig at fakultetene stiller med penger eller personer som går inn i produksjon av gode læremidler. Det forplikter og avspeiler reell lokal prioritering. Samtidig må/bør studielederne på banen med særlig ansvar for kvalitetssikring av

  • lærernes kompetanseutvikling i samspill med HiO-Akademiet og karriereprogrammer
  • faglig innhold i samspill med fagmiljøene
  • didaktikk, dvs. tilpasning til studieprogrammet, studentnivået, praksisintegrasjon osv

Referanser