20171129 NVH Instituttseminar

Seminaret skal bidra til å utvikle felles forståelse samt en langsiktig utviklingsplan for helhetlig digitalisering av studieprogrammene ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag.

 • Tid: Programmet går 09:00-14:00
 • Sted: KK-senteret (3. etg P46) Rom 318
 • Forberedelser: Fremtidens digitale universitet – Strategi for digital transformasjon [https://goo.gl/o9yhzo]
 • 09:00-09:15 – Oppstart
  • Kaare-Magne Nielsen: Velkommen. Orienteringer.
  • Helge Høivik: Pedagogisk Programmert Institutt? Modelltenkning. [MIX] [PPTX]
 • 09:15-10:15 – Hurtigpresentasjoner avbrutt av diskusjoner:
  • 1. økt (30 min) PISA – teori og praksis
   • INNLEGG 09:15-09:35
    • Kari Gerhardsen Vikestad: Kunnskapsbasert praksis i e-læring [HTML]
    • Gunvor Gipling Wåde: ¼ RAD2100 – Digitalisering av mammografi [HTML]
    • Anita Reitan: Strålevern: Hode & hjerte [HTML]
   • SPØRSMÅL/DISKUSJON 09:35-09:45 (v/Kari)
  • 2. økt (30 min) På kryss og tvers
   • INNLEGG 09:45-10:05
    • Yury Kiselev: Revisjon Farmakologi 1. [HTML]
    • Vigdis Aas: Lav-terskel. Erfaringer fra online kurs i Patologi.
    • Inger-Lise Neslein: Online forberedelser til lab-øvelser. [HTML]
    • Tord Høivik: Kjemi på nettet: lærer, forfatter og fagprodusent [MIX]
   • SPØRSMÅL/DISKUSJON 10:05-10:15 (v/Helge) [HTML]
 • 10:15-10:30 PAUSE
 • 10:30-11:00 Stein på stein
  • 10:30-10:50
   • Trude Myhrer, Gabi Hurlen, Emma Vestli: Stein på stein [PPTX]
  • 10:50-11:00 Helge Høivik: Publisering, merittering og redaksjon. [MIX] [PPTX]
 • 11:00-11:50 KAFE-DIALOG
  Tre temaer – ett på hvert bord. Bytte bord hvert 15 minutt.

  • Bord Luftig: Hva er digitalisering – for deg? (servitør: Kari)
  • Bord Vannmann: Livslang læring: Kompetanseutvikling (servitører: Gabi og Emma)
  • Bord Ildsjel: Stein på stein – 5 års perspektiv (servitør: Trude)
 • 11:50-12:30 LUNSJ. (Servitørene danderer felles oppsummering)


Forberedelser til seminaret er første utkast av HiOA’s digitaliseringsstrategi på [https://goo.gl/o9yhzo]. Her er noen utvalgte formuleringer. Hva betyr de konkret for deg, for emner og programmer, for instituttet?

FORNYELSE OG TRANSFORMASJON

 • Norge trenger kunnskapsintensive virksomheter med kompetente ansatte som kan forstå teknologi fra innsiden ut.
 • Digitalisering er avgjørende for at HiOA skal realisere sitt samfunnsoppdrag,
 • Digitalisering handler ikke lenger om å gjøre det vi alltid har gjort litt bedre, men om fornyelse og transformasjon.
 • Grunnleggende teknologisk forståelse skal utvikles over tid gjennom opplæring og støtte tilpasset de ansattes behov, sammen med en kultur for eksperimentering, prøving og feiling.
 • Vi skal også utvikle oss til å bli en kapasitet på de teknologiske trendene innenfor utdannings- og forskningsområdene det satses på i virksomhetsstrategien.
 • Gjennom tydelig ledelse og formidling av suksesshistorier skal det skapes et felles engasjement for kontinuerlig forbedring og utvikling.
 • Ved å systematisk bruke data om studentenes arbeidsmetoder, adferd og utvikling skal vi skape økt innsikt om deres behov før, under og etter det tradisjonelle utdanningsløpet.
 • Økt fleksibilitet vil for studentene og ansatte ved HiOA bety en enklere hverdag som kan tilpasses den enkeltes livssitausjon og behov. Studenter og ansatte skal kunne kommunisere sømløst gjennom bruk av digitale kanaler. HiOA skal tilrettelegge for at studenter, ansatte og eksterne fritt skal kunne veksle mellom å arbeide på campus, hjemme eller ved andre virksomheter knyttet til hiOA’s økosystem.