Presentasjon på nett

Våren 2018 vil MOOCAHUSET og HiOA-Akademiet justere og videreutvikle PISA-kurset på denne måten:

 • Kursmateriellet oversettes til engelsk og harmoniseres med særegent og allerede eksisterende kurs om Studio-editoren [ref].
 • Presentasjonsdelen (P) skilles ut som eget kurs kalt Presentasjon på nett. Det krever minimum 20 arbeidstimer.

Presentasjon på nett tar utgangspunkt i at man i omvendt undervisning erstatter og supplerer forelesninger med online presentasjoner. Dette kurset viser deltakerne hvordan.

Kurset er lagt opp med fire deler:

 • Del 1 30.01-12.02: Selvstudier online (5 timer, ca 20 min pr dag)
  Kurset starter med on-line-delen (selvstudier) 30. januar. Deltakerne må da med støtte i dette materialet (selvstudier) og med prøve-feile-for-å-lære-metoden innstallere og bruke PowerPoint og Office MIX for å utvikle et antall egne presentasjoner.
 • Del 2: xx.02 Samling  kl 10:00-14:00.
  Vi går gjennom resultatene fra dette forarbeidet samt viktige prinsipper om online presentasjon på første samling den xx.02 2017.
 • Del 3: 14.02-28.02 Online innkl studioøvelser (5 timer online + 1-2 timer studioproduksjon).
  Ny online-del der en arbeider videre med egne presentasjoner i selfie-studio, samt avtalt videofilming på grønnskjerm i studio.
 • Del 4: 28.02 Samling kl 10:00-14:00
  I denne samlingen sammenfatter vi erfaringer og prinsipper. Her går vi grundigere inn på Open Access og gjenbruk av presentasjonene via LOR (Learning Object Repository). Vi vil også bidra til å organisere kollegaveiledning for å spre kunnskap om bruk av PowerPoint, Office Mix og selfiestudio.

Kurset er plattformnøytralt med tanke på å kunne bruke presentasjoner i Open edX i Bokskapet, Canvas, , Office 365, direkte fra BIBSYS’ Digitale Læringsressurser,  Film.hioa.no o.l.

Du må sette av minst 16 timer til dette kurset, hvorav 2 samlinger a 4 timer og to økter i hhv selfiestudio og grønnskjermstudio – hver på inntil 1 time. Når du søker opptak forplikter du deg altså til eget og selvstendig arbeid utenom de to samlingene på minimum 12 timer.

Det holdes i tillegg ordinært PISA-kurs etter påske der P-delen er justert i forhold til det foregående.

Målgrupper:

Hensikten med dette kurset er todelt:

 • Å utvide ferdighetene i staben til en gruppe som kan lære videre det de her lærer til andre (training of trainers) med støtte i dette kursmaterialet. Deltakerne kan komme fra alle ansattekategorier ved HiOA.
 • Å få i gang et fokusert arbeid blandt dem som tegner publiseringsavtale i Bokskapet i tråd med PISA-modellen studieåret 2018/19. Disse vil da også ta det etterfølgende PISA-kurset hvis de ikke har tatt dette tidligere.

Dette definerer også målgruppene for kurset.

Se HiOA-Akademiets kursomtale

 

 

 

 

Målgrupper:

 • Enhver som ønsker å arbeide med utvikle bedre forberedte møter der en forventer at de som kommer får introduksjoner i form av audio og video i tillegg til skriftlig informasjon før de kommer
 • Spesielt:
  • Lærere som er i ferd med å utvikle opplegg for omvendt undervisning
  • Alle som skal delta i PISA-kurset som planlegger å delta i 2. kvartal 2017

NB: Ved opptaket til kurset gis det prioritet til dem som vil delta med kollegaveiledning og lokale småkurs i eget arbeidsmiljø i de temaene som dette kurset tar opp (“training of trainers”)