Læreverkstedet

LæreVerkStedet er forbundet med PISA-modellen og det redaksjonelle arbeidet med å publisere og videreutvikle digitale læreverk i Bokskapet. Det gjelder for det første kollegabasert veiledning på samlinger i PISA-kurset som organiseres sammen med OsloMet Akademiet. Det gjelder også individuell og gruppebasert veiledning utenom PISA-kurset. Det arrangeres vanligvis for nåværende og tidligere deltakere fra PISA-kurset i Bokskapets lokaler, rom 369 Pilestredet 48 (3. etg.). Slike tiltak i dybden supplerer breddesatsningen i Digitalt Initiativ – DigIn [mer].


Hva krever det?

MOOCAHUSET & LæreVerkStedet Pilestredet 48, Rom 369

Bokskapet publiserer digitale læreverk, håndbøker og kompendier.

Et læreverk bør støtte omvendt undervisning eller rene online kurs på minst 3 studiepoeng [ECTS – European Credit and Transfer System]. Ett poeng svarer til 30 arbeidstimer.

Her kan en skille mellom 4 hovedstrukturer basert på hvor stor andel som allokeres til online arbeid:

  • 1/1 – ren MOOC (selvstudium)
  • 2/3 – online kurs med konsentrerte samlinger
  • 1/2 – omvendt undervisning
  • 1/3 – omvendt undervisning

Vi tar som utgangspunkt det siste forholdstallet. Da må en utvikle online-ressurser som engasjerer studentene 1/3 av den tilmålte tida. Dette kan selvsagt økes.

3 hovedformer

I PISA-modellen tat vi utgangspunkt i stipulert arbeidstid for studentene. Et studiepoeng svarer til 60 timer. En slik arbeidsinnsats bør gi en karakter midt på treet for gjennomsnittsstudenten,

De tre hovedformene for arbeid i PISA-modellen er da

  • online arbeid med det digitale læreverket som har 2-4 multimediale presentasjoner a 3-6 minutter og 5-20 interaksjoner (PPI – pedagogisk programmerte interaksjoner)  pr time
  • dyp, stille lesning (papirbasert, ePub/PDF o.l.) med 10-20 sider pr time
  • samlinger i sanntid ansikt-til-ansikt eller online

Et kurs på 3 ECTS (90 arbeidstimer) med 1/3 av tida online vil følgelig kreve at det digitale læreverket støtter 30 timer studentarbeid med minst 60 multimediale presentasjoner og minst 150 interaksjoner (quizzer). Dette utvikles i hovedsak av redaksjonen for det digitale læreverket, gjerne med avtalt kollegaveiledning i LæreVerkStedet.