LæreVerkSted

Arbeidet i MOOCAHUSET støtter seg på en pedagogisk modell med et tilhørende opplæringstiltak. Den er kalt PISA  for Presentasjon, Interaksjon, Samhandling og Analyse. Den er laget for trinnvis og systematisk forbedring av læringskvalitet i trekanten læreverk-lærer-student.


For dette formålet organiserer vi det vi har kalt LæreVerkStedet for kollegial veiledning rundt PISA-modellen. LæreVerkStedet inngår i PISA-kurset og er åpent på angitte tider for nåværende og tidligere deltakere. Du finner dette gjennom HiOA-Akademiets kursoversikter.

Et PISA-kurs er ei læringspakke med to deler. De organiseres på to måter:

Semester-kurs i Norge

  • Et forkurs i digital presentasjon. Det krever 20 timer hvorav 10 timer online, 2 timer studioøvelse og 2 samlinger a 4 timer
  • Selve PISA-kurset som krever 40 timer. Her er det 4 samlinger a 4 timer og resten er online studier og selvstendige øvelser.

Internasjonalt rettet kurs (også for engelsk-kyndige deltakere i Norge)

  • Engelsk variant av PISA-kurset som tas online over 10 uker (ca 4 timer pr uke). Samlinger erstattes her av et frittstående online kurs om edX-editoren Studio.
  • 3 dagers samling med vekt på digital presentasjon og gjennomgang av resultater fra online-delen.

Deltakerne bør ha grunnleggende digitale ferdigheter som det å håndtere tekst- og bilde-filer i filsystemet og på Internett, Resultatet av dette arbeidet bør være at en har kommet i gang med ..

  • enten digitalt læreverk som i prinsippet understøtter minimum 30 timers studentarbeid (minst 1 studiepoeng)
  • eller digitalt kompendium på 10-30 timers arbeid for deltakerne.

Å lage ferdig et fullverdig kurs kan kreve ytterligere 50-100 timer eller mer. Det er her en fordel om fler går sammen og tar kurset i fellesskap.

Introduksjonsvideo om PISA-modellen og PISA-kurset:


LæreVerkStedet har her vist seg å være den ene av to nøkler i dette arbeidet. Det er et MakerSpace som kombinerer produktivt arbeid med nettverksbygging og nye initiativer innad i etablerte miljøer og på tvers av dem. Den andre nøkkelen er å opprettholde tidsramme og arbeidskrav slik at deltakerne bruker den avsatte og avtalte tiden.


Kladdeboka = sandkasse: Ta kopi!

Kladdebok.no er ment som en utviklings- og øvingsarena. Noen ganger omtales det som sandkasse.

Tjeneren brukes altså for utviklingsarbeid og opplæring. Vi ønsker at brukerne skal føle seg fri til å teste ut. Det betyr samtidig at mye som legges der er forsøkspreget, ikke blir ferdigstilt osv. Det betyr også at mange kan ha hatt behov for å registrere seg som brukere for en kortere periode, men uten å utvikle noe kurs og uten noe egentlig behov for langsiktig konto.

Av den grunn må vi med ujevne mellomrom rydde opp på denne nettjeneren. Tjenesten er heller ikke stabil.

Brukerne av kladdebok.no må selv ta ansvar for sikkerhetskopi av de kursene de arbeider med. Det fines ingen garanti for at kurs på kladdebok.no blir tatt vare på hvis redaktør/forfatter ikke gjør det sjøl!

Det å ta kopi av ditt kurs skjer ved at du går inn i Studio (http://kladdebok.no:18010) og der velger Tools-Export. Da lagres alt du har gjort til en fil på din maskin. Du kan gjenopprette kurset ved å få konto på den nye utgaven av kladdebok.no og så opprette et nytt kur. Gå da til Tools-Import og hente inn igjen data fra denne fila.

Hovedrengjøring

Når vi har «hovedrengjøring» blir alt som finnes på nettjeneren slettes. Det gjelder alle kurs, alle brukere og all annen informasjon. Så bygger vi opp en helt ny nettjener med samme adresse (URL).

En må følgelug registrere seg på nytt og legge inn det en har arbeidet med (som det er tatt kopi av til egen datamskin) som et nytt kurs.