LæreVerkStedet

LæreVerkStedet er øvings- og utviklingstiltak for redaksjonelt arbeid med å publisere og reviderr digitale læreverk for Bokskapet. Det gjelder for det første kollegabasert veiledning på samlinger i PISA-kursene som organiseres sammen med OsloMet Akademiet.


Det gjelder også individuell og gruppebasert veiledning på Oslo Met og andre steder. Bokskapets lokaler er i rom 369 Pilestredet 48 (3. etg.) med umiddelbar tilgang til video-, lyd- og selvopptaks-studio.

Høst 2018

Bokskapets stab holder til i Pilestredet 48, Rom 369 der vi også organiserer LæreVerkSted. Over gangen ligger Studio 48 for videoprodusjon.

Høsten 2018 organiserer vi langsgående LæreVerkSted under den lødige tittelen PIS’A Cake. Dette er rettet mot redaksjoner som allerede er i gang med å utvikle digitale læreverk ved Instittutt for naturvitenskapelige helsefag. Det serveres kake Surprise..

I parallell med dette organiserer vi FoU-prosjektet PI/SHA der PISA-modellen implementeres i de to kursene SYBA1010 og SYBA1110 ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.

I rammen av IN:CODE organiserer eller deltar vi i verksteder/workshops for

  • The WIX Project (Courses on Work and Inclusion using edX) med partnere i Norge, India og Russland
  • Fixed Prosthodontics med partnere i Norge, Australia og Sverige
  • Health Technologies & Social Pharmacy med partnere i Norge og Kina