Bruk LæreVerkStedet

Titlene i Bokskapet er i hovedsak laget i tråd med en pedagogisk modell, PISA, som står for Presentasjon, Interaksjon, Samhandling og Analyse. Den bygger på aksjonslæring og aksjonsforskning. Hovedpoenget er trinnvis og systematisk forbedring av læringskvalitet. Her inngår læreverket i en trekant av digitale læringsressurser, lærer og student. Det er helheten rundt læring som står i sentrum.


For slike formål organiserer vi PISA-kurset med HiOA-Akademiet og det vi har kalt LæreVerkStedet for kollegial opplæring og veiledning i PISA-modellen.

LæreVerkStedet holder hus i Pilestredet 48, 3. etg. Det er åpent på angitte tider for nåværende og tidligere deltakere i PISA-kurset. Du finner nye PISA-kurs i HiOA-Akademiets kursoversikter.

Et PISA-kurs er ei læringspakke med to deler, – online og samlinger. Dete er organisert på to måter:

1) Semester-kurs i Norge med 2+5 samlinger

 • Det holdes et forkurs i digital presentasjon (P for Presentasjon). Det krever 20 timer hvorav 10 timer er selvstudier online, 2 timer er studioøvelse og det holdes samlinger a 4 timer. Våren 2018 holdes samlingene 13. og 28. februar 2018
 • Selve PISA-kurset krever 50 timer. Her er det 5 samlinger a 4 timer mens resten er online studier og selvstendige øvelser. Her er datoene for LæreVerkStedets PISA-samlinger i 2. kvartal 2018 i ProLab, P46

  • mandag 16.04 kl 10:00-14:00 (Introduksjon)
  • mandag 23.04 kl 10:00-14:00 (Presentasjon & design)
  • mandag 30.04 kl 10:00-14:00 (Interaksjon)
  • mandag 07.05 kl 10:00-14:00 (Samhandling)
  • mandag 14.05 kl 10:00-14:00 (Analyse)

2) Internasjonalt rettet online kurs m/konsentrert arbeidssemina

 • Online: Denne engelskspråklige varianten av PISA-kurset går online over 10-12 uker med 2-3 timer pr uke. Det har de 3 delene Edx101 (2 time), StudioX (20 timer) og PICA (10 timer)
 • 3 dagers samling: Det arrangeres også et intensivt arbeidsseminar over tre dager (18 timer) med vekt på digital presentasjon og gjennomgang av resultater og problemer som deltakerne har arbeidet med i online-delen.

Våren 2018 går online-delen av kurset 19. mars-11. juni, mens arbeidsseminaret holdes 15. – 17. juni. 

Deltakerne bør ha grunnleggende digitale ferdigheter som det å håndtere tekst- og bilde-filer i filsystemet og på Internett. Resultatet av arbeidet bør være at en har kommet i gang med ..

 • enten digitalt læreverk som i prinsippet understøtter 30 timers studentarbeid eller mer (minst 1 studiepoeng)
 • eller digitalt kompendium på 10-30 timers arbeid for deltakerne. Dette bør være del av en planlagt satsning på å utvikle hele læreverk.

Å lage ferdig et fullverdig kurs kan kreve ytterligere 50-100 timer eller mer. Det er her en fordel om fler går sammen og tar kurset i fellesskap.

Introduksjonsvideo om PISA-modellen og PISA-kurset:


LæreVerkStedet har her vist seg å være den ene av to nøkler i dette arbeidet. Det er et MakerSpace som kombinerer produktivt arbeid med nettverksbygging og nye initiativer innad i etablerte miljøer og på tvers av dem. Den andre nøkkelen er å opprettholde tidsramme og arbeidskrav slik at deltakerne bruker den avsatte og avtalte tiden.


Kladdeboka = sandkasse: Ta kopi!

Kladdebok.no er en utviklings- og øvingsarena, – en digital sandkasse.

Tjeneren brukes altså for utviklingsarbeid og opplæring. Vi ønsker at brukerne skal føle seg fri til å teste ut. Det betyr samtidig at mye som legges der er forsøkspreget og ikke blir ferdigstilt. Det betyr også at mange kan ha hatt behov for å registrere seg som brukere for en kortere periode, men uten å utvikle kurs og uten noe egentlig behov for langsiktig konto.

Av den grunn vil vi med ujevne mellomrom rydde opp på denne nettjeneren. Tjenesten er heller ikke stabil.

Brukerne av kladdebok.no må selv ta ansvar for sikkerhetskopi av de kursene de arbeider med. Det fines ingen garanti for at kurs på kladdebok.no blir tatt vare på hvis redaktør/forfatter ikke gjør det sjøl!

Det å ta kopi av ditt kurs skjer ved at du går inn i Studio (http://kladdebok.no:18010) og der velger Tools-Export. Da lagres alt du har gjort til en fil på din maskin. Du kan gjenopprette kurset ved å få konto på den nye utgaven av kladdebok.no og så opprette et nytt kur. Gå da til Tools-Import og hente inn igjen data fra denne fila.

Hovedrengjøring

Når vi har “hovedrengjøring” blir alt som finnes på nettjeneren slettet. Det gjelder alle kurs, alle brukere og all annen informasjon. Så bygger vi opp en helt ny nettjener med samme adresse (URL).

En må følgelug registrere seg på nytt og legge inn det en har arbeidet med (som det er tatt kopi av til egen datamskin) som et nytt kurs.