Bruk LæreVerkStedet

Titlene i Bokskapet er i hovedsak laget i tråd med en dokumentfaglig og pedagogisk utviklingsmodell, PISA, som står for Presentasjon, Interaksjon, Samhandling og Analyse. Den bygger på aksjonslæring og aksjonsforskning. Hovedpoenget er trinnvis og systematisk forbedring og forankring av læringskvalitet. Her inngår læreverket i en trekant av digitale læringsressurser, lærer og student. Fokus er rettet mot læring.

LæreVerkStedet

MOOCAHUSET & LæreVerkStedet Pilestredet 48, Rom 369

LæreVerkStedet er forbundet med PISA-kurset og det redaksjonelle arbeidet med å publisere og videreutvikle digitale læreverk i Bokskapet. Det gjelder disse to aktivitetene:

  • kollegabasert veiledning på samlinger i PISA-kurset. Samlinger i PISA-kurset holdes i kurslokaler som settes opp av OsloMet Akademiet.
  • kollegabasert veiledning utenom PISA-kurset. Samlinger holdes vanligvis for nåværende og tidligere deltakere fra PISA-kurset i MOOCAHUSETs lokaler i Pilestredet 48, 3. etg.

Slike tiltak i dybden i MOOCAHUSET supplerer breddesatsningen i Digitalt Initiativ – DigIn [mer].

Våren 2018 holder LæreVerkSted for nåværende og tidligere deltakere pø PISA-kurset

tirsdager 10:00-14:00

NB: LæreVerkStedet organiseres i pågående PISA-kurs sammen  med OsloMet Akademiet. Tid og sted følger da planen for kurset. Ellers holdes LæreVerkSted i Pilestredet 48, rom P369.

Hva krever det?

Bokskapet publiserer digitale læreverk, håndbøker og kompendier. Et læreverk bør støtte omvendt undervisning eller rene online kurs på minst 3 studiepoeng [ECTS – European Credit and Transfer System]. Ett poeng svarer til 30 arbeidstimer.

Vi gjør her en grovdeling i

  • online arbeid med det digitale læreverket som har 2-4 multimediale presentasjoner a 3-6 minutter og 5-20 interaksjoner (PPI – pedagogisk programmerte interaksjoner)  pr time
  • dyp, stille lesning (papirbasert, ePub/PDF o.l.) med 10-20 sider pr time
  • samlinger i sanntid ansikt-til-ansikt eller online

Her kan en skille mellom 4 hovedstrukturer basert på hvor stor andel som allokeres til online arbeid:

  • 1/1 – ren MOOC (selvstudium)
  • 2/3 – online kurs med konsentrerte samlinger
  • 1/2 – omvendt undervisning
  • 1/3 – omvendt undervisning

Et kurs på 3 ECTS (90 arbeidstimer) med 1/3 av tida online vil følgelig kreve at det digitale læreverket støtter 30 timer studentarbeid med minst 60 multimediale presentasjoner og minst 150 interaksjoner (quizzer). Dette utvikles i hovedsak av redaksjonen for det digitale læreverket, gjerne med avtalt kollegaveiledning i LæreVerkStedet.

PISA: Modell, opplæring & praksis

PISA-kursene og kollegaveiledning i LæreVerkStedet er altså et opplæringsprogram for redaktør/hovedforfatter og medformattere av digitale læreverk. De lages i hovedsak for bruk av PISA-modellen. Vi anbefaler at en arbeider sammen i en velorganisert redaksjon med tette bånd til lokal leder som emneansvarlig og studieleder, instituttleder o.l.

>> Se introduksjoner til PISA-modellen og PISA-kurset <<

For kursformål har vi satt opp en egen nettjener på http://kladdebok.no. Det er også en øvingsarena, – en digital sandkasse.  Vi ønsker at forfatterne skal føle seg frie til å teste ut. Men det fordrer at en selv tar sikkherhetskopi.

Se mer om Kladdeboka.