Brukerstøtte

Bokskapets oppgavever er å gi ut digitale læreverk og også forbedre (revidere) dem før neste utgave. Det er dessverre ikke ressurser i Bokskapet til å bistå med studentenes og lærernes løpende bruk.

I likhet med andre yrkesutøvere må lærere og studenter nå stille seg selv spørsmålet: Hva må jeg selv nå kunne? Hvordan kan jeg lære meg det?

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan dette løses for publisering i Bokskapet.

Det er i undervisningssituasjonen en løser problemer, også digitale, knyttet til undervisningen. I praksis tar en dette opp med lærer som selv kan delta i felles kompetanseutvikling og problemløsning i LæreVerkStedet.

Det er i undervisningssituasjonen en løser undervisningens problemer, også de digitale. Lærere kan her få hjelp og opplæring i tråd med sine behov fra BIT, DigIn og LæreVerkStedet.

Vi trenger også allmenne støttetjenestene for situasjoner som når nettverket eller PC-en streiker, når printeren er tom for papir eller en har glemt passordet for å logge seg inn på FEIDE. Dette må organiseres på gode måter. En kan skille mellom flere nivåer:

Mer om 1. linje

Når organisasjons- og kompetanse-strukturen har presisjon og dybde, vil det meste avhenge av 1. linja. Den eneste farbare løsningen for digitalisering av læring og studieadministrasjon er at lærerne og studieadministratorene utgjør 1.linja. De kan vinne mye på å alliere seg med flinke studenter i klassen, kullet og tillitsmannsapparatet.

 

11.06.17 H. Høivik