Brukerstøtte

Bokskapets oppgaver er å gi ut digitale læreverk og også forbedre (revidere) dem før neste utgave. Redaktører og forfattere deltar som regel i PISA-kurset og får bistand gjennom det og gjennom Redaktørforeningen. Det kan også være nyttig å arbeide i større eller mindre utviklingsprosjekter der en med fordel kan ha med en flermedieredakatør fra Bokskapet.

Bokskapet har gått sammen med flere nadjonake aktører for å fremme åpen, nasjonal publisering og sprer modeller, kunnskap og ferdigheter om hvordan det kan gjøres.


I likhet med andre yrkesutøvere må lærere og studenter nå stille seg spørsmålet: Hva må jeg selv kunne nå? Hvordan kan jeg lære meg det?

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan dette løses for publisering i Bokskapet.

Det er i undervisningssituasjonen en løser problemer, også digitale, knyttet til undervisningen. I praksis tar en dette opp med lærer som selv kan delta i felles kompetanseutvikling og problemløsning i LæreVerkStedet.

Det er i undervisningssituasjonen en løser undervisningens problemer, også de digitale. Lærere kan her få hjelp og opplæring i tråd med sine behov fra BIT, DigIn og LæreVerkStedet.

Vi trenger også allmenne støttetjenestene for situasjoner som når nettverket eller PC-en streiker, når printeren er tom for papir eller en har glemt passordet for å logge seg inn på FEIDE. Dette må organiseres på gode måter.

Ved OsloMet har en flere støttesystemer for dette. De tre viktigste er Akademiet, BIT og DigIn.

Akademiet

OsloMet Akademiet organiserer kurs og opplæringsprogrammer for ansatte. PISA-kursene organiseres av Akademiet i samarbeid med Bokskapet.

BIT

Brukerstøtte IT (BIT) kan kontaktes på telefon, epost, via URL for å melde inn feil og ved personlig oppmøte.

Telefon :
67 23 55 55
E-post :
Sted/Adresse :
Pilestredet: SG29, inngang Falbesgate 1. Kjeller: 2. etasje, rett over resepsjonen.
Tidspunkt/Åpningstid :
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 08-15.45 (fredag til 15.00). Besøkstid: Mandag-fredag kl. 09-15
Url :
Meld inn sak til BIT

DigIn

DigIn (for Digital Innovasjon) skal gi informasjon, inspirasjon, råd og veiledning for å fremme gode digitale læringsopplevelser. DigIn er organisert med avsatte stillingsressurser på hvert fakultet og med et sentralt kontor i Pilestredet 46.

Se mer om prinsipper for brukerstøtte.

 

 

11.06.17 H. Høivik