Brukerstøtte

Bokskapets oppgaver er å gi ut digitale læreverk og også forbedre (revidere) dem før neste utgave. Det er dessverre ikke ressurser i Bokskapet til å bistå med studentenes og lærernes løpende bruk.

I likhet med andre yrkesutøvere må lærere og studenter nå stille seg selv spørsmålet: Hva må jeg selv nå kunne? Hvordan kan jeg lære meg det?

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan dette løses for publisering i Bokskapet.

Det er i undervisningssituasjonen en løser problemer, også digitale, knyttet til undervisningen. I praksis tar en dette opp med lærer som selv kan delta i felles kompetanseutvikling og problemløsning i LæreVerkStedet.

Det er i undervisningssituasjonen en løser undervisningens problemer, også de digitale. Lærere kan her få hjelp og opplæring i tråd med sine behov fra BIT, DigIn og LæreVerkStedet.

Vi trenger også allmenne støttetjenestene for situasjoner som når nettverket eller PC-en streiker, når printeren er tom for papir eller en har glemt passordet for å logge seg inn på FEIDE. Dette må organiseres på gode måter.

Ved OsloMet har en flere støttesystemer for dette. De to viktigste er BIT og DigIn.

BIT

Brukerstøtte IT (BIT) kan kontaktes på telefon, epost, via URL for å melde inn feil og ved personlig oppmøte.

Telefon :
67 23 55 55
E-post :
Sted/Adresse :
Pilestredet: SG29, inngang Falbesgate 1. Kjeller: 2. etasje, rett over resepsjonen.
Tidspunkt/Åpningstid :
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 08-15.45 (fredag til 15.00). Besøkstid: Mandag-fredag kl. 09-15
Url :
Meld inn sak til BIT

DigIn

DigIn (for Digitalt initiativ) skal gi informasjon, inspirasjon, råd og veiledning for å fremme gode digitale læringsopplevelser. DigIn er organisert med avsatte stillingsressurser på hvert fakultet og med et sentralt kontor i Pilestredet 46.

Se mer om prinsipper for brukerstøtte.

 

 

11.06.17 H. Høivik