Brukerforening: NUDGE

Norwegian User and Development Group EdX – NUDGE – er en medlemsforening som fremmer bruk og utvikling av Open edX for åpen og nasjonalt rettet publisering av MOOCs og digitale læreverk.

I Norge er det flere institusjoner og miljøer som arbeider med Open edX. Bak dette initiativet står bl.a.:

  • Bokskapet, Oslo Met – storbyuniversitetet
  • DIGIT, Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet.
  • UiT MOOC, UiT Norges arktiske universitet

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (UNIT) tilbyr løsninger og rammeavtaler. Det gjelder nasjonal tilgang til læringsobjekter og læringsplattformer. TJenesteleverandør for skytjenester som støtter UNIT-løsninger er det svenske SafeSpring som har datasentre i Stockholm og Oslo