Kvartalsrapport for fyrtårnprosjektet MOOCAHUSET

På tampen av 2016 vedtok rektors ledermøte å vurdere MOOCAHUSET som digitalt fyrtårnprosjekt for HiOA. Dette ble vedtatt og formidlet oss i februar 2017.

Gjennom LATINA/lab fikk vi da tildelt midler til å bidra inn mot Digital fagdag i juni 2017. Vi laget bl.a. online-katalogen Digitalt Universitet (https://goo.gl/gBNguC) som ga ekstra framdrift og læring for mange av deltakerne og en digital brosjyre på https://blogg.hioa.no/du

Her er en stikkordsmessig statusrapport for dette fyrtårnprosjektet

 • Ved utgangen av oktober 2017 har Bokskapet i underkant av 3.000 brukere med totalt 3.500 kursbrukere (der noen altså er innrullert i flere kurs)
 • Vi har publisert 17 digitale læreverk og kompendier. Ca 20 er under utvikling i Kladdeboka.
 • De mest brukte kursene er (pr 26.10.17)
  • Anatomi og fysiologi (1.171)
  • Startpakka (865)
  • SYBA 110 (240)
  •  Patologi (231)
 • Vi er laget et online materiale som har vært brukt til å gjennomføre 2 PISA-kurs i samarbeid med HiOA-Akademiet. Det var 40 deltakere (dobbelt-løp) våren 2017 og 20 deltakere i 3. kvartal samme år. Det organiseres nytt kurs med omlag 20 deltakere i 4. kvartal.  Kursene går hvert semester.
 • Høsten 2017 inngikk vi i et 2-årig samarbeid med Gyldendal Akademisk om å utvikle 3 læreverk med dobbeltutgivelse digitalt og i bokformat. Hensikten er å lære mer av hverandre, derunder produksjons-, forretnings- og kvalitetssikringsmodeller.
 • Vi har vedtatt en plan for kvalitetssikring som utformes i 2017, testes i 2018 og realiseres i 2019. Den baserer seg på PISA-modellen med tette tilbakemeldingsløkker som kombineres med likemannsvurdering. Her er vi i ferd med å etablere en “publiseringskontroll” der siktemålet i første omgang er å utvikle kriteriesettet for vurdering av dokumentfaglige og didaktiske dimensjoner.
 • Vi har inngått et samarbeid med Kompetansesenter for aldring og helse, og arbeider med flere andre partnerrelasjoner i forlengelsen av HiOA’s strategi for eksternt samarbeid.
 • Vi har vært instrumentelle i å få nasjonale møter med BIBSYS om publisering via MOOC.NO og å få utviklet nasjonal løsning for LOR (Learning Object Repository).

Arbeidet er således i godt gjenge.

Oslo 26.10.2017
dosent Helge Høivik
leder, MOOCAHUSET