Publiser!

MOOCAHUSET gir ut gratis digitale læreverk og kompendier i Bokskapet med åpen gjenbrukslisens. Den enkelte redaktør er ansvarlig for faglig innhold, mens MOOCAHUSET og biblioteket borger for det dokumentalistiske,


Du finner dem på nettadressen  http://bokskapet.hioa.no. Vi samarbeider også med BIBSYS om formidling gjennom den nasjonale læringsportalen MOOC.NO

Det finnes et øvingsområde på http://kladdebok.no for den som utvikler nye titler. En får bistand til dette gjennom LæreVerkStedet. Det ferdige læreverket/kompendiet legges på http://bokrevisjonen.hioa.no før det publiseres. Da kan en fortsette å bearbeide stoffet der.

MOOCAHUSET bidrar til analyse av hvordan man kan forbedre innhold og bruk sammen med fagredaktører og forfattere. Til det anvender vi analyseverktøyet Insight (http://insights.hioa.no) samt Excel, SPSS og Watson.

Bokskapet er bygd på Open edX-plattformen. Den spiller sammen med andre programvarer som Office 365 og Canvas. Vi gjør oss nytte av åpne arkiver for læringsressurser som http://film.hioa.no og BIBSYS’ DLR (Digitale LærinsRessurser)

Bokskapet er organisert rundt prinsippet om omvendt undervisning.

Det betyr: Framfor at lærer bruker tida sammen med studentene til enveis forelesning, organiserer vi dette som kortere og poengterte videoopptak, selvtester og sammenbindene tekst på nettet. Det skal studentene jobbe med før timen. Da kan samværet i timen brukes bedre.

Utgangspunktet for kvaliteten på et digitalt kompendium eller læreverk i Bokskapet er altså kvaliteten på de eksisterende forelesningene som studentene utsettes for. Fra første opptak jobber MOOCAHUSET med å bistå lærere i å gjøre dem bedre.

Gjennom det vi har kalt PISA-modellen, der A står for forbedringsorientert analyse, blir materialet systematisk vurdert og revidert. Det er basert på studentbidraget, studentresultatene, klikkdata og likemanns-vurderinger. Det kalles ofte for læringsanalyse der vi jobber med tette tilbakemeldingsløkker. Da kan en starte på et gitt nivå og raskt heve kvaliteten.

Det er ikke læreverket eller boka alene, men alle elementene hver for seg og i samspill, – lærer, student og læreverk -, vi har i kikkerten.

Se også samarbeidsavtale med Gyldendal Akademisk.

Opphavsrett og publiseringsavtaler

Før et læreverk eller kompendium blir publisert i Bokskapet må det settes opp en publiseringsavtale som bl.a. sikrer åpen og fri tilgang. For å sikre gjensidig forståelse og gjennomføringsevne inngås det avtale kun med redaktører som har tatt PISA-kurset i rimelig tid før publisering. Når en lager opptak med eksterne forelesere bør dette også avtalefestes.


Se AVTALER


Gjenbruk/LTI

Deler av stoffet kan gjenbrukes på andre plattformer via LTI (Learning Tools Interoperability).

Samtidig bør redaktører og forfattere meritteres for sine bidrag. De bør omtales i kolofon og har bl.a. tidsbegrenset fortrinnsrett til «klikkdata» fra eget bidrag for analyse- og kvalitetshevingsformål.

 


Her er en liten oversikt over hvordan man publiserer i Bokskapet.