Publisere i Bokskapet


OsloMet – storbyuniversitet gir ut digitale læreverk i Bokskapet nasjonalt og internasjonalt på Open edX-plattformen. Det skjer med åpen gjenbrukslisens (CC BY-NC-SA) i tråd med PISA-modellen. Redaktør og studieleder er ansvarlige for faglig innhold, mens Bokskapet sikrer dokumentkvalitet. Open edX supplerer og spiller sammen med andre elæringsløsninger i Canvas, Office 365, Moodle, Facebook osv.


Et læreverk i Bokskapet består av

  • korte online forelesninget i form av video, illustrerte lydopptak, animasjoner, utdypende tekster o.l. (Presentasjon)
  • testbatterier det studentene tester seg selv og sin forståelse (pedagogisk programmert Interaksjon)
  • sammenbindende og ytterlig forklarende stoff i form av skrift og stillbilder
  • bakgrunns- og tilleggslitteratur som ofte lagres sammen med læreverket i PDF-format
  • kolofon (metadata, tekst som omtaler læreverket selv)


Du finner titlene våre på nettadressen  http://bokskapet.oslomet.no.

Vi samarbeider også med Unit om formidling gjennom den nasjonale læringsportalen MOOC.NO.

Det finnes et eget øvingsområde på http://kladdebok.no for den som utvikler nye titler. Du får hjelp til det i LæreVerkStedet og i vår uhøytidelige Redaktørforening.

Ferdige læreverk legges også på http://bokrevisjonen.no. Da kan en fortsette å forbedre stoffet der.

Bokskapet muliggjør systematisk analyse av innhold, bruk og læringsresultater  i reflekterende praksis. Da kan de som bidrar lettere meritteres for arbeidet.

ePub

Bokskapet atbeider også med DRM-fri ePub

  • DRM – Digital Rights Management
  • ePub – Electronic Publishing, komprimert HTML- og CSS-format

Programmer for å håndtere ePub

  • Sigil
  • Calibre
  • oXygen