Søknad til Fritt Ord

Fritt Ord utlyser 40 millioner med søknadsfrist 31. mars og 30. april 2020. Dette er en bredspektret utlysning. Se denne.

Utlysningen er åpen. Søknader kan for eksempel dreie seg om:

   • Digital formidling av kunst, kultur, kunnskap og samfunnsdebatt fra frilansere, grupper, institusjoner, organisasjoner m m.
   • Prosjektstøtte til spesielt utsatte frie aktører, mindre organisasjoner, små og mellomstore institusjoner og produksjonsselskaper innen Fritt Ords områder.
   • Andre typer prosjekter og initiativer med spesiell relevans for formidlingssituasjonen utover i 2020.

Tiltakene i utlysningen gjelder alle Fritt Ords områder, som sakprosa, journalistikk, kritikk, dokumentarfoto, dokumentarfilm, fri scenekunst, foredrag og samfunnsdebatter.

Det er relevant for NUDGE/ALL-nettverket å søke om midler, f.eks. til en prosjektprofil for å utvikle Open Educational Resouces (OER) med

 • Nettverksbasert opplæring  basert på eksisterende PISA-kurs, men oppdatert med f.eks.
  • Presentasjon: Nye opptaks- og presentasjonsformer med Zoom, audio/podcast og H5P.
  • Interaksjon: Åpne PPI-er basert på H5P.
  • Seminar/Samvær: Dette utvikles og rettes mer entydig mot online interaksjon og webinar.
 • Det nye opplæringsmaterialet om modeller i elæringsutvikling og drift av Open edX nettjenere.
 • 3-6 nye titler som lages kollaborativt i nettverket i tråd med diskusjonene i NUDGE/ALL 4. mars. Det gjelder bl.a. introduksjonskurs for søking, bibliotekdidaktikk, universell utforming, kunnskapsbasert praksis og BDI-kompetanse i kunstfaglig utdanning.
 • Andre titler primært med forankring hos 30 kolleger i Redaktørforeningen i Bokskapet og blant de 130 som allerede har deltatt i PISA-kurset, men svært gjerne også andre.

>> OM ÅPEN PUBLISERING AV DIGITALE LÆREVERK <<

BLI MED PÅ DUGNAD!


Eks: Fritt tilgjengelig læreverk – PISA-kurset

Her er et eksempel på en slik åpent publisert ressurs:

PISA-kurset. Vi har utviklet et opplæringsprogram på 50 timer med 5 seminarer/webinarer a 3-4 timer og 30 timer selvstendig arbeid. Det har nå vært holdt for over 130 kolleger. Arbeidet har bl.a. resultert i rundt 8.000 brukere blant studentene. Det er før korona-epidemien satte inn med en påfølgende rask omlegging til nettbaserte studier.

Klikk på det lille bildet over til høyre for å gå til kursmaterialet og det store bildet under for introduksjons-videoen.