Office 365 – Sosial graf

Office 365 er et omfattende produkt. HiOA-Akademiet og MOOCAHUSET samarbeider om et kurs vi har kalt Office 365 – Sosial graf.

Dette kurset tar utgangspunkt i den Office-løsningen vi kjenner, men er basert på en ny forståelse av databehandling og hvordan Office 365 bygger på dette.

Kurset legges opp i tråd med PISA-modellen med 20-30 arbeidstimer fordelt på

  • interaktiv online-del (6-8 timer)
  • gratis lærebok fra Microsoft (utvalg på ca 80 sider)
  • to samlinger (2×4 timer 23.11 og 05.12)

Se utdraget lyninnføring i App Launcher

Kurset er fulltegnet i høstsemesteret 2017. Her kan du registrere interesse for å ta kurset med tanke på å organisere flere slike. Det er også mulig å gå sammen flere i en gruppe som evnt. får spesialtilpasset kurs basert på opplegget over.