Ressursside A-en i PISA-webinar 18.03.2020

Denne sida er på http://moocahuset.no/?page_id=20482


På denne sida har vi satt opp ressuser til bruk på webinaret i dag 18.03.2020. De er delt i tre deler.

 1. Om analyse.
 2. Oppgaver to og to: Vurder korte undervisningsvideoer.
 3. Online evalueringsskjema for PISA-kurset våren 2020.

Webinaret er et forsøk a la Pippi Langstrømpe:

 • Dette har vi aldri gjort før, så det greier vi sikkert!

Så bær over med oss og hverandre… Vi praktiserer aksjonslæring!

Dagens program

 • 10:00-10:10 Hei & velkommen. Lydsjekk. Kjapt om dagens program.
 • 10:10-10:15 Intro til del 1) Analyse.
 • 10:15-11:00 Individuelt arbeid: Se gjennom videoer og løs oppgaver med note,  spørsmål og kommentarer.
 • 11:00-11:20: Plenar: Deltakernes spørsmål, kommentarer og andre innspill.
 • 11:20-11:25: Intro til del 2)
 • 11:25-12:30 (inkl. lunsj) Arbeide to eller tre sammen online (bruk selvvalgt kommunikasjon) med å analysere og lage felles evaluering.
 • 12:30-12:50 Plenar: Framlegg av evalueringene m/felles kommentarer.
 • 12:50-12:55 Intro til del 3) Evaluering av PISA-kurset
 • 12:55-13:15 Individuelt: Gjør din egen evaluering og send inn.
 • 13:15-13:30 Plenar: Evalueringen: Hva mente deltakerne?

De enkelte programpostene:

1

1) Om Analyse

Total tid 45 minutter.

Det er først to ferske videoer og så fire fra PISA-materialet. Total spilletid er rundt 30 minutter.

Se gjennom alle (særllig hvis du ikke fikk sett dem tidligere) og noter deg spørsmål og kommentarer som vi ber deg ta med inn i det etterfølgende Teams-møtet.

To nye (laget spesielt for webinar 18.03.2020)

Introduksjon v/Helge (2:28)

Mer om temaene.. (3:49)


4 eldre fra PISA-kurset

Kvalitativt: Aksjonslæring (3:12)

Spørsmål til denne videoen
 • Hvordan kan aksjonslæring fungere i din(e) arbeidsgruppe(r)/dine oppgaver på jobb?
 • Anta at du skal lage et undervisningsopplegg med 1-3 ttitler i Bokskapet sammen med 2-3 kolleger under dagens korona-vilkår. Ta for deg et faktisk eller realistisk, men hypotetisk emne. Hvordan ville du legge opp aksjonslæring for å gjennomføre det?

Kvantitativt: Datamatrisen (2:42)

Spørsmål til denne vidoen:
 • Hvilke enheter er aktuelle for kvantitativ analyse av online læreverk/MOOC-er som f.eks. Startpakka?
 • Hvilke variabler/kvalitetsdimensjoner? Hvilken verdiskala kunne du tenke deg på disse dimensjonene?

Insights for Open edX (5:42)

Nå er det registrert 3854 brukere av Startpakka. Her er totalstatistikken over videotitting i materialet:

De 10 søylene svarer til de 10 kapitlene til venstre. Grønt betyr gj.snittlig antall som har sett videoene i det aktuelle kapitlet til ende. Grått er gj.snittlig antall som har påbegynt uten å avslutte. Hva kan vi trekke ut av dette? Sjekk gjerne med Startpakka i Bokskapet (http://bokskapet.oslomet.no).

Her er aktivitetsstatistikken for PISA-kurset våren 2020:

Hvordan tolker du den?

Her er seerstatistikken over videoen “Sjeldne ankelfrakturer” i PISA-kurset.

Hvordan tolker du den? Hvorfor bør denne videoen (ikke) kuttes ut?

AI & Læringsanalyse (1:39)

Spørsmål til denne vidoen:

I Office 365 kan du nå se statistikk over hvem du samarbeider med der, hvor mye tid du bruker på ulike oppgaver med verktøyene der osv. Det kan i prinsippet ledelsen ved OsloMet også.

Hvordan tolker du det følgende utsagnet? Er det noe å bekymre seg for?

We already have analytical capabilities in our Canvas platform. I want to be really clear and delineate the difference between an analytics and reporting capability, and a machine learning and AI platform.

We have the most comprehensive database on the educational experience in the globe. So given that information that we have, no one else has those data assets at their fingertips to be able to develop those algorithms and predictive models.

Dan Goldsmitt (nylig avgått sjef for Canvas) 19.03.2019 [HTML]

Noter deg spørsmål og kommentarer. Send inn i PISA-team.


2


2) Oppgave to og to: Vurder KUV-er

Her er tre sett a 2 videoer. Grupper av deltaker epå 2 eller 3 går sammen om å vurdere hvert sitt sett. Kommuniser dere i mellom på selvvalgt måte (Teams, Zoom, SMS, mobiltelefon, Hang-Out …)

Vurderingene skal samordnes til samlet vurdering som består av

 • Kort synopsis (superkort!): Hva handler videoen om?
 • Kvalitetsvurdering: Hvilke kriterier bruker dere? Hva går vurderingen ut på? Hva bør forbedres i videoen? Tips, men velg gjerne flere dimensjoner sjøl:
  • Hvem er målgruppen (1års stud/3.år/master/ Phd?
  • Hva er bra og hva er mindre bra med denne videoen? Hvorfor?
  • Bra nok for å bubliseres i Bokskapet med 1, 2 eller 3 stjerner?
   1. stjerne= OK nå i korona-tider, men må forbedres for å beholde “publisert-status” ellers fjernes den iløa sommeren.2
   2. stjerner= Bra nok, men bør kanskje forbedres ved revisjon?
   3. stjerner = Bra nok. Punktum.

Sett 1

1.1

1.2


Sett 2


Sett 3

 


3

3) Evaluering av PISA-kurset 2020.

Vi vil gjerne ha din evaluering av PISA-kurset du nå avslutter. Spørsmålene i dette evalueringsskjemaet ber deg ofte vekte mellom to ytterpunkter. Gi det svaret du synes ligger nærmest din egen oppfatning. Du blir også bedt om tilleggskommentarer i fritekst.

Vi går gjennom svarene i fellesskap etter at de er sendt inn.

Gå til evalueringsskjemaet på ..