Bokskapet: Ledelse og referansegruppe

Bokskapet ledes av universitetsbibliotekar Emma Vestli.

Staben består av Gabi Hurlen, Aslak Ormestad, Eirik Hanssen og Henrik Thorsen. I tillegg deltar Sara Holtaas fra OsloMet-Akademiet og Helge Høivik fra LATINA/lab

Bokskapet har også en referansegruppe med Helge Høivik som sekretær: