Bibliotekaren – lærer & publisist?

UH-bibliotek i nasjonalt publiseringsnettverk.
Arbeidsseminar onsdag 4. mars 2020
(Dette seminaret er fulltegnet)


UH-bibliotekene engasjerer seg i åpen digital publisering.


I tilknytning til en internasjonal IFLA-konferanse om dette temaet i Oslo 5.-6. mars 2020 [HTML] arrangerer vi et arbeidsseminar for bibliotekarer som vil lære mer om eller selv vil delta i digital publisering av læreverk/lærestoff. Vi bruker den internasjonalt anerkjente Open edX-plattformen.

Fokus: Vi vil gå sammen om å gjøre noe med bibliotekarens nye bidrag og roller som digital lærer, forfatter, redaktør, kurator, samlingsutvikler, forlegger … 

Delta gjerne på begge arrangementer eller bare ett av dem!


Formål: Bibliotek-Norge med i NUDGE-nettverket

NUDGE/ALL
Norwegian User and Developent Group for Edx / Active Learning Libraries

På arbeidsseminaret ser vi nærmere på hvordan biblioteknettverket i høyere utdanning kan bidra til å utvikle åpen og nasjonalt rettet publisering av gode digitale læreverk. [HTML].

Vi slutter oss til NOKUTs vurdering av at kvalitetsarbeid i utdanning i særlig grad må rette seg mot samspillet mellom student, lærer og kunnskapsgrunnlaget i form av det faglitterære tekstuniverset og kjennskapen til det. Her er studieprogrammene spesielt viktige. Det er dem studentene møter og forholder seg til.

Dette har nasjonal karakter. Om man studerer fysikk eller til bachelor i sykepleie må tekstgrunnlaget tilbys nasjonalt. Etter studiene kan man praktisere i de aktuelle yrkene i hele landet.

Open edX er godt egnet som åpen publiseringsplattform.

På arbeidsseminaret vil vi være spesielt opptatt av bibliotekenes egne undervisningsbidrag og bibliotekarer som undervisere. Her kan vi styrke både tilfanget av digitale læremidler og utvikle kunnskap om bedre undervisningspraksis.

Godt arbeid med å skaffe oversikt fra UB ved OsloMet/Kjeller. Eksempler så langt er

Startpakke for nye studenter basert på erfaring i bibliotekets Studieverksted, APA-stilen (norsk og engelsk), Plagiat: Kurs i forebygging, iKomp (kurs i informasjonskompetanse), Systematisk litteratursøk / Systematic Review, Akademisk skrivande, Public Library Management (flere kurs), Kurs i EndNote, Kurs i PubMed, Avanserte søk i helsevitenskap.

Send gjerne inn dine egne tips på https://bit.ly/2ZT3RDv

Fra arrangørenes side er det et ønske om at arbeidet kan munne ut i et mer varig nettverk. Mer om dette på seminaret.

Emneområder

Det ser ut til å være fem emneområder som det digitale lærestoffet bør dekke:

 • Bibliotekfaglig: Det bibliotekarer har lært i egen utdanning/jobb som så formidles til studenter og ansatte.
 • Fagdidaktikk: Å dyktiggjøre bibliotekaren som lærer i og utenfor auditoriet.
 • Digital publisering: Publiseringsmodeller. Hvordan sette opp og vedlikeholde publiseringssystemene for faglitterære tekster?
 • Digital kuratering og forfatterskap: Narrativ struktur gjennom utvalg og læringssti. Å skape faglitterær verkshøyde ut av læringsobjekter og andre tekstblokker. Hvordan forberede gjenbruk i primær produksjon? (sheer curation)
 • Faglig framføring, forfatterskap og redaksjon: Hvordan? Instruksjon, veiledning og coaching.

Se egen side som illustrerer en retning å gå i: Et felles tilgangspunkt til de læringsressursene som bibliotekene bruker i sin undervisning overfor studenter og ansatte. [HTML]

Foreløpig program 4. mars 2020 (flyttet fra 3.)

 • 09:00-10:00 Ankomst. Kaffe. Småprat
 • 10:00-12:00 Morgenøkt
 • 12:00-13:00 Fri enkel lunsj for deltakerne.
 • 13:00-15:00 Ettermiddagsøkt
 • 16:00 Etter ønske og behov: Felles middag på by’n. Mer prat;-)

Morgenøkt 10:00-12:00

Ledet av seksjonsleder Klaus Jøran Tollan, UB Kjeller/OsloMet

 • 10:00-10:05 Velkommen! (Klaus Jøran Tollan)
 • 10:05-10:20 Omriss: Åpen digital publisering for studieprogrammene i Norge. Nye roller for UH-bibliotekene. (Emma Vestli).
 • 10:20-10:35 Aktive forfattere: Trykt eller digital publisering – skepsis, undring & håp. Kari Mari Jonsmoen og Marit Greek
 • 10:35-10:45 Hva finnes? Norske digitale utdanningsressurser for UH-bibliotekene.  (tbd)
 • 10:45-11:15 Konkrete eksempler. Bidrag og eksempler fra NTNU/GJøvik, Universitetet i Agder, Oslo Met, ..
  Karen Marie Øvern, Grethe Moen Johansen, ..
 • 11:15-11:30 Kaffe
 • 11.30-11:40 Ditto på engelsk (og gjerne tysk, fransk, arabisk, ..). (Klaus Jøran Tollan)
 • 11:40-12:00 Organisere: Bibliotekene & NUDGE/ALL (Norwegian User and Development Group for Edx / Active Learning Libraries.). Nasjonal stjernemerking. (Helge Høivik)

Ettermiddagsøkt 13:00-15:00

Ledet av rådgiver Gabi Hurlen, UB/Bokskapet, OsloMet

 • 13:00-13:10 Læringsobjekter og LOR. Hva er nå det?
 • 13:10-13:30 Gode konkrete eksempler.
 • 13:30-13:45 Nasjonale repositorier. Hva er problemet?
 • 13:45-14:15 Nasjonalt tiltak: Å utvikle bibliotekfaglige læreverk. Introduksjon og diskusjon. Gjør noen få ting VELDIG godt. Operative nettverk av kompetanseklynger – fint skar’e værra. (Helge Høivik)
 • 14:15-14:50 Hands on. Samarbeid på kryss og tvers av det langstrakte landet med Office 365 Teams og Open edX. Hvordan? (tbd)
 • 14.50-15.00 Oppsummering. (Gabi Hurlen)

Seminaret er nå fulltegnet

Sted

Velkommen til seminar i rom S742 i 7. etg. i Pilestredet 48, Eva Balkes hus

 

Pilestredet 48. Eva Balkes hus. 1. etg. til høyre.


The Library Publishing Coaltion [HTML] definerer bibliotekpublisering slik: