Kalkyle 1, HELSETEK

I denne kalkylen tar vi utgangspunkt i PISA-modellen der en regner 30 studentarbeidstimer pr studiepoeng og slik at en deler tida likt mellom sakte lesning av trykt læreverk, arbeid med digitalt læreverk (P+I) og samlinger (S+A).

  • Det er greit å ta utgangspunkt i et trykt leseverk på 250 sider. En kan regne at det  gjennomsnitt tar studentene 1 time å lese 10 sider,- altså 25 timer. En slik tekst kan kanskje deles i 100 sider egenproduserte tingg og 150 sider artikler som trykkes opp  kompendieformat.
  • I tillegg skal det digitale læreverket dekke omtrent samme arbeidsmengde. Her regner vi 2-3 videoer pr time og 2-3 PPI-er pr video,- altså 50-75 videoer a 3-5 minutter og 100-150 PPI-er. I produksjonstid kan en kanskje regne 4 timer pr video og 1 time pr PPI
  • Samlingene skal også ta 25 timer og kan f.eks. deles i 4 økter a 6 timer, 5 økter a 5 timer eller 6 økter a 4 timer. Dette kan med fordel velges slik at en samler hovedtemaer i hver samling. En vil da kunne se for seg 4-6 hovedtemaer. Dette vil også kunne brukes for å strukturere både det digitale og det trykte læreverket.

Om en får med seg en arbeidsgruppe på 10 personer vil de altså i gjennomsnitt ha ansvar for

  • 10 sider skriftlig framstilling
  • 5-7 videoer a 3-5 minutter
  • 10-15 PPI-er
  • I praksis vil noen færre gjøre langt mer. Men dette gir likevel en fornemmelse av omfanget.