Prosjektavtale mellom MOOCAHUSET og Gyldendal

Gyldendal Forlag og Høgskolen i Oslo og Akershus v/MOOCAHUSET har inngått et samarbeid om å utforske og finne nye modeller for utvikling av digitale og analoge læreverk.

Sammen vil partene ha et fokus på studentenes, undervisernes og ikke minst egen institusjonell læring om hvordan fremtidens læreverk utarbeides. Det handler bl.a. om hvordan læreverk skal balansere mellom digitalt og analogt. HiOA har i likhet med Gyldendal store digitale ambisjoner.

Avtalen ble undertegnet under en tilstelning i Gyldendal-huset 15.9 2017 av direktøren i Gyldendal Akademisk, Eivind Bergem (til venstre), og direktør for Læringssenter og bibliotek ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Lars Egeland. Digitaliseringsdirektør ved høgskolen og styremedlem i MOOCAHUSET, Asbjørn Seim, bivånet det hele.

Det skal lages tre læreverk i hhv Migrasjonshelse, Folkehelse og Helseteknologi der en blander virksomhetsmodeller for å lære om og av hverandre. Sentralt i dette står å forbedre samspillet mellom student, lærer og læreverk.

Prosjektet ledes samlet av

 • redaktør for digitale utgivelser i Gyldendal, Ingvil Gaasland
 • dosent i elæring og digitale dokumenter ved HiOA, Helge Høivik

Migrasjonshelse

Boken omhandler helseproblemer blant sårbare migrantgrupper og helsevesenets møter med disse gruppene. Målet med boken er å bidra til at helsepersonell har nødvendig kunnskap i møte med for eksempel asylsøkere, personer uten lovlig opphold og ofre for menneskehandel, slik at de er i stand til å yte likeverdige helsetjenester.

 • Fagansvarlig ved HiOA er Ida Marie Bregård og ansvarlig redaktør i Gyldendal er Marte Finess Tretvoll.
 • Det lages en trykt bok og en digital utgave av samme læreverki tråd med en tradisjonell forlagsmodell.

Folkehelse

Delprosjektet om Folkehelse skal først og fremst ha fokus på helsefremming og forebygging på primærhelsetjenestenivå. Det kan være vanskelig for nye studenter å forstå hvorfor de må kunne noe om dette. Derfor skal denne utgivelsen trigge studentenes nysgjerrighet og få dem til å ønske å fordype seg ytterligere. Den vil også være aktuell for ansatte i helsesektoren.

 • Fagansvarlig ved HiOA er Anne-Martha Utne Øygarden som har med seg medieredaktør Emma Vestli, mens Gyldendal Akademisk stiller med forlagsredaktør Anders Kalvøy Einseth.
 • Det lages to likestilte og formelt uavhengige utgaver:
  • Online læreverk lages for Bokskapet så den kan brukes frittstående og for seg, – prinsipielt i tråd med bibliotekets åpne lisens.
  • Trykt lærebok fra Gyldendal Akademisk lages så den kan brukes frittstående for seg og i tråd med forlagets forretningsmodell.

Helseteknologi

Det er på tide med et læreverk i helseteknologi som bidrar til økt forståelse av hvordan man kan ta i bruk teknologi og bidra til innovasjon i en sektor i stor endring.

 • Fagansvarlig ved HiOA er Mona Gammeli og i forlaget bidrar med redaktør Christine Næss Evensen, mens medietedaktør fra HiOA er Emma Vestli.
 • Biblioteket ved HiOA (Bokskapet) tilgjengeliggjør dette læreverket i tråd med biblioteket bruk av Open Access. Det lages en enkel trykt bok på papir og i ePub- eller PDF-format som gis bort eller selges til egenkostnaden ved mangfoldiggjøring.