Analyse

Timeplan

 • 09:00 – 09:05  Åpent vindu.
 • 09:05 – 09:15 Om kvalitetssirkelen  i PISA-modellen.
 • 09:15 –  09:30 Eksempler på video-diagrammer. Analyser i tre grupper.
 • 09:30 – 09:50 Plenar (hver gruppe)
  • Vis og vurder videoen kvalitativt og kvantitativt.
  • Forslag til forbedring?
 • 09:50 – 10:00 Pause
 • 10:00 – 10:45 Kvantitativ analyse: Epostadresser i Excel som eksempel.
 • 10:45 – 11:00 Å lage online spørreskjema.
 • 11:00 – 12:00 Evaluering
  • Online spørreskjema
  • Fylle ut
  • Tolke svarene 

Materiale