Utviklingstrekk

Digitaliseringsprosessen er nå i et nytt stadie som preges av skybaserte løsninger, mobiltelefoni samt digitalte “selvlæringssystemer” (“deep learning”, AI) som baserer seg på de store datamengdene som generes i denne infrastrukturen. Læringsanalyse (“Learning Analytics”) et bare en liten del av dette. Disse ny trekkene får rask og stor betydning for utdanningssystemet. iflg utredningsfirmaet Deloitte gjengitt i Aftenposten 26.1.16:.

By instructing students how to learn, unlearn and relearn, a powerful new dimension can be added to education. Psychologist Herbert Gerjuoy of the Human Resources Research Organization phrases it simply: ‘The new education must teach the individual how to classify and reclassify information, how to evaluate its veracity, how to change categories when necessary, how to move from the concrete to the abstract and back, how to look at problems from a new direction—how to teach himself. Tomorrow’s illiterate will not be the man who can’t read; he will be the man who has not learned how to learn.”

Alvin Toffler (1928-2016)

The Horizon Report 2016 [PDF] peker på noen trender og utfordringer i høyere utdanning.

  • Mange prøver nå ulike former for blanding av online og stedlige læringsformer (“omvendte klasserom”). PISA-modellen i Læreverkstedet er et eksempel. Vi vil bygge om læringsomgivelsene og lage fleksible og informasjonsrike miljøer. Den pågående utviklingen av Læringssenter og bibliotek I samspill med ideer om Learning Lab er et tiltak i samme gate. Her foreslår vi en ombygging av de lavere etasjene i Pilestredet 48. Det egner seg godt og kan tilpasses en mer tilstrammet budsjettsituasjon.
  • Det blir større fokus på OER (Open Educational Resources). Dette er bl.a. begrunnelsen for produksjons- og publiseringsmodellen vi legger til grunn..
  • Mest krevende er det å utvikle en lærende kultur og gå inn på den dyptgående restrukturering av de høyere utdannings-institusjonene. Dette har allerede begynt. Her må en organisere seg og lede på uvante måter. Det kan skape usikkerhet og motstand.

Xx