DemoDirekte

Dokumentsamling på http://moocahuset.online.


Tabell over de mest aktive Open edX-miljøene i august 2019.

Institusjon Nettsider Publiserte titler
NTNU NTNU/Drive  DIGIT
Oslo Met – storbyuniversitetet MOOCAHUSET  Bokskapet
Universitetet i Tromsø Result UiT MOOC
UNIT MOOC – plattform og portal MOOC.NO

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (UNIT) tilbyr løsninger og rammeavtaler. Det gjelder nasjonal tilgang til læringsobjekter og læringsplattformer. TJenesteleverandør for skytjenester som støtter UNIT-løsninger er det svenske SafeSpring som har datasentre i Stockholm og Oslo.