Bibliotekkunnskap

DemoDirekte

For demonstrasjonsformål har MOOCAHUSET satt opp en felles inngang til bibliotek- og bibliotek-relevante kurs på Open edX. Dette er kun en demonstrasjon av hvordan det kan se ut. Her er det foreløpig bare Startpakka øverst til venstre som har direkte og innloggingsfri tilgang.

En mer permanent løsning utvikles gjennom nettverkssamarbeid mellom interesserte UH-bibliotek.

Tabell over de mest aktive Open edX-miljøene i august 2019.

Institusjon Nettsider Publiserte titler
NTNU NTNU/Drive  DIGIT
Oslo Met – storbyuniversitetet MOOCAHUSET  Bokskapet
Universitetet i Tromsø Result UiT MOOC
UNIT MOOC – plattform og portal MOOC.NO

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (UNIT) tilbyr løsninger og rammeavtaler. Det gjelder nasjonal tilgang til læringsobjekter og læringsplattformer. TJenesteleverandør for skytjenester som støtter UNIT-løsninger er det svenske SafeSpring som har datasentre i Stockholm og Oslo.