Om opphavsrett

  • Hvordan administrerer vi opphavsrett med presentasjoner?

De akademiske institusjoner har problemer med dette for opphavsrettsproblemer kan være vanskelige. Men ikke fortvil! For den enkelte lærere som lager online kurs for det åpne nettet, er rådene likevel enkle:

  • Bare publiser materialer som du klart har lov til å bruke eller gjenbruke.
  • Publiser kurset ditt med en CC (Creative Commons) lisens, slik at andre kan gjenbruke materialet ditt. I Bokskapet publiserer vi bare materiale i tråd med CC-lisens BY-NC-SA. Vi gjør avtaler med alle kursprodusenter og bidragsytere om å akseptere dette som betingelse for institusjonell støtte til produksjon, redigering og publisering.

BY-NC-SA

Denne lisensen krever

  • At du angir hvem som laget det (“BY”, på norsk: “Navngivelse”)
  • At du ikke tjener penger på gjenbruk av materiale (“NC/Non-commercial”, på norsk: “IkkeKommersiell”)
  • At samme lisens skal følge din gjenbruk av materialet (“SA/Share Alike”, på norsk: “DelePåLikeVilkår)

Les mer om dette her:

Lett å finne fritt tilgjengelig materiale

Det er nå ganske enkelt å finne relevante bilder som du har lov til å bruke, men du må vanligvis ha med attribusjon. En lenke til det originale bildet er vanligvis tilstrekkelig.

Wikipedia er en utmerket kilde til gjenbrukbare tekster og bilder. Du kan også søke etter bilder i Google eller Bing. Man kan da sette opp et filter som begrenser treffene til materiale som det er lov å bruke.


  • Her er et eksempel fra Bing:


En annen viktig kilde vil trolig bli UNIT’s fellesarkiv over læringsobjekter som stillbilder, video, lysarkserier og annet. Dette finner du på http://dlr.unit.no.

Ytterligere muligheter eksisterer – og akademiske bibliotekhar ofte (eller burde ha) personale som kan bistå ansatte og studenter med gjenfinning og attribusjon.

Du kan også gi koblinger til opphavsrettsbeskyttet materiale som publiseres andre steder, selv om du ikke har lov til å publisere på ditt eget nettsted.

Se også