Vurderinger av “honours”-programmet.

Professor Trine Syvertsen (UiO), som også er styreleder på sin andre periode for OsloMet – storbyuniversitetet, har sluttet seg til professor Einar Lie i å løfte “honours”-debatten ved å se den i lys av masseutdanning på universitetsnivå.

Siden disse problemstillingene har vært det underliggende tema fra Bokskapet og PISA-modellen, har jeg kommentert hennes Twitter-svar.

Se mer om modellen med noen eksempler nedenfor. Den står nå i fare for å avvikles ved OsloMet. Det synes jeg er for dumt etter 6 år med godt gjennomslag hos studenter og lærere i Oslo og mange andre plasser i landet.

Studentlederne ved OsloMet har gjennom alle år vært solide støttespillere for MOOCAHUSET og Bokskapet. Det er derfor viktig og hyggelig for alle som har bidratt at det nye arbeidsutvalget i Studentparlamentet også viderefører dette.


Referanser:

Video-eksempler:

Her er to eksempler på videpresentasjoner fra Bokskapet. Den første er fra tidligere leder i Studentparlamentet, Sunniva Braaten. Den andre er en lavterskel intro til Startpakka av Grethe Moen Johansen