En Khrono-artikkel [HTML] om kjønnsperspektiv på de to akademiske karriereveiene 1.lektor/dosent og 1.amanuensis/professor gir et interessant perspektiv. Spenningen mellom de to karriereveiene 1.lektor/dosent og 1.amanuensis/professor flyttes trolig *inn* i det Les mer…