Audio-visuelt

Her er en introduksjon til en praktisk tilnærming der vi bruker programvaren Cloudinary. 


For hver time med online studentarbeid har digitale læreverk ofte følgende læringsobjekter:

 • 3-4 videoopptak a 3-4 minutter.
 • 10-15 interaktive spørsmål, dvs. 3-5 pr video.
 • 10-20 stillbilder.

1 studiepoeng svarer til 25-30 timers arbeid for studentene. Om en deler dette likt mellom ..

 • Online arbeid med læreverket (10 timer).
 • Stille/sakte lesning av bøker/artikler (10 timer ~100 sider).
 • Samlinger ansikt-til-ansikt eller i sanntid på nettet (5-10 timer).

.. bør man altså lage eller sette sammen 10x så mange digitale læringsobjekter for hvert studiepoeng.


Til sammenligning har det ofte vært slik at 30 timer studentarbeid fordeles på 3×2=6 timer forelesning og 3×1=3 timer oppgavegjennomgang med lærer samt 20 timer egen lesing og oppgaveløsning. Samværet mellom student og lærer blir redusert og intensivert, mens fokus og intensitet i studentenes selvstendige arbeid bør kunne heves noe.

Stillbilder, skrift og lydopptak kan erstatte video.

I Bokskapet publiserer vi

 • Kompendier for 1-2 studiepoeng.
 • Læreverk for 3-15 studiepoeng.

Dette organiserer vi nå slik at hver redaktør eller fagmiljø  har en særegen (og gratis) konto på Cloudinary (http://cloudinary.com).

Når et kompendium/læreverk publiseres i Bokskapet blir alle bilder og andre digitale objekter kopiert fra den enkelte konto på Cloudinary  til et felleslager som ODLR (Open Digital Learning Repository) og FilMet. De tilsvarende referansene i læreverket blir oppdatert.

Løsningen er skissert her der den enkelte redaktør/forfatter arbeider som er illustrert til venstre:

Når materialet er klart til å publiseres vil Bokskapet altså ..

 1. Kopiere læreverket til Bokrevisjonen (http://bokrevisjonen.no). Her vil lenkene fortsatt peke til Cloudinary-løsningen som den enkelte redaktør og forfatter har hånd om.
 2. I tillegg vil
  • Filmene fra Cloudinary kopieres til FilMet (http://film.oslomet.no)
  • Stillbilder, lydopptak og annet som ikke er filmer kopieres til ODLR (http://odlr.no)
  • De interne lenkene i kopien av læreverket oppdateres slik at de peker til ODLR og FilMet istedenfor Cloudinary-kontoen.
  • Først nå blir denne kopien av læreverket lagt inn i Bokskapet.

Med dette oppnår vi at redaktør/forfatter kan fortsette å utvikle/revidere sitt læreverk i Bokrevisjonen med bilder m.v. i vedkommendes konto hos Cloudinary.

Men vi får også en institusjonell publisering av alt materiale som inngår i læreverket i Bokskapet, ODLR og FilMet.

På sikt kan det hende at vi ikke trenger FilMet og/eller ODLR lokalt siden alt ligger lett tilgjengelig hos UNIT. Men vi er ikke der ennå…

G jør det så enkelt som mulig, men ikke enklere.

Lovlige læringsobjekter

En kan komme langt med å bruke fritt tilgjengelige (“lovlige”) læringsressurser fra Internett. Her er en kort introduksjon om stillbilder:


Bruk Cloudinary (http://cloudinary.com) for å organisere egne bilder, lydfiler og video på nettet. Cloudinary er et såkalt Content Delivery Network der du kan lagre og bearbeide egne bilder og legge lydopptak o.l. Dette vedlikeholdes av deg.

Her ser du hvordan du kan dra et bilde fra Cloudinary til Open edX.