Å komme i gang

Hvis du vil raskt i gang med på publisere kompendier og læreverk i Bokskapet bør du:

Når du melder deg på et PISA-kurs vil du bli bedt om å registrere egen konto på

  • http://kladdebok.no for å lage ditt eget Open edX kursmateriale. Kladdeboka er et øvelsesområde der du kan prøve så mye du vil.
  • http://cloudinary.com for å organisere egne bilder, lydfiler og video på nettet. Cloudinary er et såkalt Content Delivery Network der du kan lagre og bearbeide egne bilder og legge lydopptak o.l. Dette vedlikeholdes av deg.

Her ser du hvordan du kan dra et bilde fra Cloudinary til Open edX.


Når materialet er klart vil Bokskapet publisere det læreverket du har laget ved å kopiere fra http://kladdebok.no til https:/bokskapet.oslomet.no og også flytte bildefiler og annet fra Cloudiinary til lagringsstedet http://odlr.no og den nasjonale tjenesten http://dlr.unit.no.

Bokskapets titler er som regel organisert for omvendt undervisning. Det betyr:

Framfor at lærer bruker tida sammen med studentene til enveis forelesning, organiserer vi dette som kortere og poengterte videoopptak, selvtester og sammenbindene tekst på nettet. Det skal studentene jobbe med før timen. Da kan samværet i timen brukes bedre.

Dette betyr ikke at lærere og studenter slutter med å møtes for å samarbeide, – tvert om. De skal samarbeide mer.

Det betyr heller ikke at studentene slutter å lese bøker. De leser mer.