Open edX

EdX-plattformen ble lansert av MIT og Harvard i USA i 2012 for bruk i edX.org . Formål var da å tilby gratis utdanning til en milliard studenter og drive forskningsbasert utvikling av elæringssystemet. Året etter kom den åpne gratisversjonen Open edX. Når plattformen oppdateres, blir forbedringene tilgjengelige i denne Open Source-utgaven.

Versjonene er alfabetisert med ulike treslag som versjonsnavn som Aspen fra 2014; Birch, Cypress og Dogwood fra 2015; Eucalyptus fra 2016; Ficus og Ginko fra 2017; Hawthorn fra 2018 og Ironwood fra 2019. Det kommer altså 1-3 nye versjoner pr år.

Vekst i antall installasjoner og antall kurs på Open edX 2015-2018

 

Her deltar Bokskapet i en verdensomfattende bevegelse for å forbedre og bruke denne dominerende ikke-kommersielle løsningen.

  • Open edX egner seg særlig godt til tverrinstitusjonelt og internasjonalt samarbeid.

Open edX spiller sammen med andre programvarer som Office 365 og Canvas. Vi gjør oss nytte av åpne arkiver for læringsressurser som http://film.hioa.no og Units DLR (Digitale LærinsRessurser) på https://deling.unit.no.

Tallene nedenfor gjelder alle typer MOOC i 2017. Her dominerer Coursera og edX + Open edX. I 2019 har edX-plattformen 60 millioner studenter og dominerer nå med rundt 20.000 kurs.

Vi skiller her mellom systemer for Learner Management (LMS) og Content Management (CMS). Det første dekker studieadministrativt vedlikehold og logistikk. Det andre brukes til digital publisering og kuratering av digitale læreverk/lærebøker. Digitale læreverk har stor betydning for fornyelse av læring og undervisning.

Arbeidet med CMS er omfattende. Det inviterer til nasjonalt samarbeid og gjenbruk av bidragene. Da er det behov for nye publiseringsmodeller og nasjonal infrastruktur.

Open edX-plattformen peker seg ut som best egnet til dette. Det er dagens dominerende frie e-læringsplattform. Den er orientert mot faglig innhold i stedet for studieadministrasjon.

E-læring er ikke logistikk.

Et LMS fokuserer på logistikk. For å illustrere kan vi vise til andre eksempler som resept-håndtering i apotekene og sosiale støtteordninger i NAV:

  • Arbeidsflyten i reseptbehandling er nå slik at leger og noen andre kan registrere utlevering av legemidler i et online-system. Pasienten kan da hente dem i hvilket som helst apotek ved å framvise legitimasjon til farmasøytene.
  • NAV har utviklet et bredspektret tilbud knyttet til brukerens situasjon som å være gravid, eneforsørger, pensjonist og arbeidsledig. For hvert formål er det utviklet algoritmisk skjemalogikk for å hente inn eller gi svar på vanlige spørsmål, overføre penger o.l. Saksbehandlingen blir forenklet.

Tilsvarende løsninger er viktige, men ikke det viktigste i digitalisering av UH-sektoren.  Årsaken er at læring (som regel) skjer i interpersonale relasjoner som gjerne kalles sosial-konstruktivisme og ikke kan reduseres til logistikk.

Mer om EdX og Open EdX

EdX ble lansert av Harvard og Massachusetts Institute of Technology (MIT) i 2012 som EdX.org. Dette konsortiet har 130 ledende universiteter og andre som betalende medlemmer. Året etter ble programvaren sluppet som fri kildekode under navnet Open EdX. Den finnes nå på ett tusen institusjonelle installasjoner. Samlet har plattformen 60 millioner studenter. Det er en 50% økning på ett år.

Open EdX i Norge

I Norge tilbys en driftsløsning av UNIT. Studentene kan logge seg på med FEIDE-identitet eller registrere seg gratis med egen epostadresse. Det er enkelt å sette opp egne instanser ved hjelp av skripts for skytjenester fra Microsofts Azure, Amazon Web Services, Google Cloud m.fl.
EdX og Open EdX er bygget opp av moduler som kan forbedres og skiftes ut. Eksempelvis er det laget en modul for å hente stillbilder, filmer og lysarkserier fra den nasjonale løsningen for digitale læringsressurser, DLR, som er utviklet av UNIT.