Prosjektskisse

Prosjektskisse for samarbeid mellom Gyldendal Forlag og MOOCAHUSET med formål å

 • Utforske nye relasjoner og forretningsmodeller for samarbeid om publisering.
 • Utgi 3×2 læreverk innen helsefag. Emneområdene er helseteknologi, folkehelse og migrasjonshelse.
 • Utvikle noen flerspråklige læringsressurser (som subsett av dette) med kinesisk som case study.

 Forlagsmodell:

 • Den trykte og det digitale læreverket lages i tråd med forlagets forretningslogikk

Open Access-modell:

 • online læreverk i Bokskapet er hovedform og lages i tråd med (universitets)bibliotekets logikk for Open Access (CC-lisens BY-NC-SA).
 • det lages en enkel trykt lesebok på papir og i ePub- elkef PDF-format som gis bort eller selges til egenkostnad ved mangfoldiggjøring.

Blandingsmodell

 • Online læreverk i Bokskapet er likestilt med trykt lærebok og lages så den kan brukes frittstående og for seg og prinsippielt i tråd med bibliotekets åpne lisens.Det gjøres likevel en tilpasning av tilgang slik at dette læreverket vil være priset slik at det gjør det realistisk for Gyldendal Akademisk å kunne selge den parallelle trykte læreboka i prosjektoerioden ut juni 2021. Inntektene av dette tilfaller prosjektet ved HiOA.
 • Trykt lærebok fra Gyldendal Akademisk er likestilt med online læreverk og lages så den kan brukes frittstående for seg og i tråd med forlagets forretningslogikk.

Etter møte i styringsgruppa 06.06.18 er disse føringene nå under justering. Det blir ventelig utgitt en lærebok på norsk etter vanlig forlagsmodell og et digitalt læreverk på engelsk etter PISA-modell i Bokskapet. Gjensidugheten mellom de to titlene tones ned noe.

Fagredaktørene

Prosjektets fagredaktører er

 • Anne-Martha Utne Øygarden: folkehelse (blandingsmodell)
 • Ida Marie Bregård: migrasjonshelse (forlagsmodell)
 • Mona Gammelli: helseteknologi (Open Access, Bokskapet)

Vi etterstreber balanse i partenes bidrag, mens forfatterroyalty tilbakeføres prosjektets formål innad ved HiOA til gunst for forfatterne.

Nye fag- og emneplaner

Arbeidet søkes koordinert med pågående revisjon av fag- og emneplaner ved SHA der ny plan for 1. studieår skal foreligge 01.11.2019 med implementering fom høsten 2020. Planer for 2. og 3. studieår følger i 2020 og 2021.

Ledelse

Prosjektet ledes av redaktør for digitale utgivelser Ingvil Gaasland (GA) og leder for MOOCAHUSET, dosent Helge Høivik (HiOA) i fellesskap.