Velkommen til PISA-kurs!

Emma Vestli forteller hva Bokskapet og PISA-modellen går ut på:


Vi arbeider planmessig med prosjekter og partnerskap for å bygge en nasjonal delingskultur – en faglig allmenning – av digitalt lærestoff. Det skal være gratis tilgjengelige for alle:

 • Ikke modeller, men engasjert deltakelse gir god læring.
 • Vi publiserer nasjonale og åpne digitale læreverk.
 • Kompetanse og merittering for bidragsyterne.
 • Dokumentfaglige og faglitterære ferdigheter.
 • Omvendt og online læring og undervisning.
 • Reflektert praksis for trinnvis forbedring.
 • Teoretiske modeller er også nyttige.
 • Øv på forpliktelse, vær grundig.
 • Felles ansvar for resultatene.

I PISA-kurset vil du arbeide med flere online ressurser:

PISA-kurset starter 1. april 2019. Vi inviterer deg likevel til å registrere deg i Kladdeboka allerede nå. Så er det gjort!

 1. Gå til http://kladdebok.no
 2. Registrer deg med epostadresse og passord. Skriv det ned så du husker det. Du får melding om at det sendes automatisk epost til deg. Denne funksjonen har vi slått av så:
 3. Send melding om at du har gjort det til bokskapet@oslomet.no

Du vil da få beskjed tilbake fra oss at du er blitt autensiert.

Velkomstvideoen nedenfor med Sara Holtaas i OsloMet-akademiet er del av kurset. Den er altså gjengitt her for å gi deg en tidlig oversikt over hva deltakerne har i hjemmelekse før første samling i kurset.

Altså..

 • Registrer deg gjerne i Kladdebok med en gang og send beskjed til Bokskapet.
 • Kurset startet online 1. april.
 • Første samling i kurset er 10. april. Gjør “hjemmeleksa” før det.

Sara Holtaas: Hvordan komme i gang

(Dette er hentet fra forberedelsene til første samling i nettkurset.)