IN:CODE

IN:CODE for INternational Joint COurse DEvelopment er et initiativ der utvikling og publisering av flerspråklige læreverk i Bokskapet brukes for å bygge internasjonale faglige nettverk. Arbeidet har bl.a. nytte av kontaktflatene som ble etablert gjennom HiOA’s sommerskole LATINA for Learning and Teaching in a Digital World 2008-2016. Illustrasjonen er fra en slik sommerskole i blandingdmodus vår og sommer 2016.


NOTE: We offer a free online course called PISA X (Global).

See the IN:CODE website


Med deltakere fra mer enn 30 land på arrangementene i Oslo har det også vært holdt LATINA workshops i Kina, Sør-Afrika, Gaza/Vestbredden, Litauen, Zimbabwe og Finland. I 2018-19 arveider vi med partnere fra bl.a. India, Kina, Russland, Australia, Litauen og Sverige og organiserer workshops i flere av disse landene

Veiledermøte med kinesiske masterstudenter i elæring på Hainan Normal University i april 2017. Møtet forberedte bl.a. seminar om elæring og helsefaglig utdanning som ble holdt  samme sted med flere deltakere fra HiOA i oktober samme år.

Vi legger nå særlig vekt på helseteknologi der vi kombinerer helsefag og informasjonsteknologi. Her har vi utviklet det godkjente og engelsk-språklige utdanningstilbudet LATINA 4 eHealth på 5 studiepoeng.


Når en publiserer på Internett kan en nå studenter og kolleger i hele verden. Selv om det finnes gode oversettelsesmaskiner, må en likevel legge til rette med tanke på språk, studievaner og andre lokale konvensjoner. En bør f.eks.

  • Lage lysark (PowerPoint) slik at det ikke krever mye arbeid å tilpasse skjermbildene til andre språk.
  • Transkribere videoer på norsk slik at det er enkelt å oversette denne teksten til engelsk og andre språk. Dette er også et krav i norsk utdanning med tanke på universell utforming.
  • Samarbeide med andre lokalt og internasjonalt slik at en er flere om å utvikle og bruke felles ressurser.

Eksempler på flerspråklig løsning

Nedenfor ser du eksempler på hvordan en forelesning, som opprinnelig var på norsk, har gått gjennom flere trinn for å kunne brukes internasjonalt. Eksempelet ble laget da en god kollega, Gunvor Gipling Wåde, deltok med en videopresentasjon på norsk. Hun holdt så samme forklaring på engelsk.

  • miniforelesningen er holdt på norsk
  • talen transkriberes (skrives ned)
  • transkripsjon oversettes til engelsk
  • nytt opptak med engelsk tale
  • engelsk transkripsjon oversettes til kinesisk
  • kinesisk transkripsjon er lest opp og lagt over opprinnelig lydspor

Det finnes gode mekanismer for transkripsjon hos bl.a. YouTube. En kan også bruke andre programmer for å få skrevet ned teksten.

 

Eksempel på ePUB med “innebygd” oversettelse fra engelsk til kinesisk: