Stab, leder- og referanse-gruppe

MOOCAHUSETs ledergruppe gjenspeiler det organisatoriske partnerskapet. Slik hindrer vi siloorganisering og silotenkning som ellers lett blir et problem i store kunnskapsorganisasjoner. Det er viktig med reell organisering på tvers (multi-hierarki):

 • Lars Egeland (bibliotekdirektør)
 • Helge Høivik (dosent, leder)
 • Trude Myhrer (studieleder Tannteknikk)
 • Kaare Magne Nielsen (instituttleder, Naturvitenskapelige helsefag)
 • Asbjørn Seim (digitaliseringsdirektør)

Stab

MOOCAHUSETs stab består av dosent Helge Høivik (daglig leder), rådgiver Gabi Høium Hurlen og rådgiver Emma Kristine Sjøenden Vestli.

     
Helge Høivik  Gabi Høium Hurlen Emma Kristine Sjøenden Vestli

I tillegg bidrar flere på deler av sin tid så som Aslak Ormestad, Ole Gunnar Alfsen, Mona Huang, Tord Høivik, Sara Vikestad,  Adele Khüle-Hansen m.fl.

Referansegruppe

MOOCAHUSET har også en referansegruppe. Stab og ledergruppa kan delta i referansegruppa etter behov og kapasitet.

 • Tommy Due-Løvaas (IT-direktør)
 • Kari Gerhardsen Vikestad (1.lektor-stipendiat, Institutt for naturvitenskapelige helsefag)
 • Gabi Høium Hurlen (rådgiver, MOOCAHUSET)
 • Nadine Kaiser (prosjektleder innføring av CANVAS,  Fellesadministrasjonen)
 • Karoline Wergeland Kaldråstøyl (fagpolitisk ansvarlig, Studentparlamentet)
 • Ingrid Narum (prodekan ved Fakultet for helsefag)
 • Runar Oudmayer  (høgskolelektor, Institutt for yrkesfaglærerutdanning)
 • Jannicke Røgler (leder, Bibliotekarforbundet)
karivikestad
Tommy
Due-Løvaas
Lars
Egeland
Kari Gerhardsen
Vikestad
Gabi Høium
Hurlen
Helge Høivik
 Karoline Wergeland Kaldråstøyl Nadine Kaiser Trude Myhrer Ingrid Narum Kaare Mange
Nielsen
Runar Oudmayer Jannicke Røgler Asbjørn Seim