Styre og referansegruppe

MOOCAHUSET har en styringsgruppe og en referansegruppe. Styretmedlemmene kan delta i referansegruppa etter behov og kapasitet.

Styret

 • Lars Egeland (bibliotekdirektør)
 • Helge Høivik (dosent, leder)
 • Trude Myhrer (studieleder Radiografi og tannteknikk)
 • Kaare Magne Nielsen (instituttleder, Naturvitenskapelige helsefag)
 • Asbjørn Seim (digitaliseringsdirektør)

Referansegruppe

 • Tommy Due-Løvaas (IT-direktør)
 • Kari Gerhardsen Vikestad (1.lektor-stipendiat, Institutt for naturvitenskapelige helsefag)
 • Gabi Høium Hurlen (medieprodusent/redaktør, MOOCAHUSET)
 • Nadine Kaiser (prosjektleder innføring av CANVAS,  Fellesadministrasjonen)
 • Karoline Wergeland Kaldråstøyl (fagpolitisk ansvarlig, Studentparlamentet)
 • Ingrid Narum (prodekan ved Fakultet for helsefag)
 • Runar Oudmayer  (høgskolelektor, Institutt for yrkesfaglærerutdanning)
 • Jannicke Røgler (rådgiver, Buskerud fylkesbibliotek)
karivikestad
Tommy
Due-Løvaas
Lars
Egeland
Kari Gerhardsen
Vikestad
Gabi Høium
Hurlen
Helge Høivik
 Karoline Wergeland Kaldråstøyl Nadine Kaiser Trude Myhrer Ingrid Narum Kaare Mange
Nielsen
Runar Oudmayer Jannicke Røgler Asbjørn Seim