Strategi, stab og ledelse

Illustrasjonen viser hovedpunkter i OsloMet sin strategi. Spill av en kommentar om hvordan Bokskapet passer inn her.


 

Digitale læreverk består av rik og dynamisk – foranderlig – tekst der en ikke kan trekke et så klart skille mellom framstilling og bruk. I høyere utdanning er vi både produsenter og konsumenter av digital tekst.

Vi er prosumenter av

dynamiske digitale læreverk hvis produksjon integreres i bruk, revisjon og gjenbruk på individuelt og kollektivt læringsfremmende og organiserende måter.

Verket (teksten) utformes i ny sjanger og vi må beherske sjangerens kommunikative og material-tekniske sider. Vi arbeider faglitterært med støtte i det digitalt dokumentfaglige og kunnskapsorganiserende – Content and Knowledge Management.

Ledergruppe

Fram til 01.10.2019 ble Bokskapet ledet av

 • Lars Egeland (bibliotekdirektør), vara Trude Eikebrokk (spesialbibliotekar)
 • Helge Høivik (dosent, leder), vara Gabi Høium Hurlen (rådgiver i UB)
 • Trude Myhrer (studieleder Tannteknikk), vara: Kari Gerhardsen Vikestad (studieleder, RadiografI)
 • Kaare Magne Nielsen (instituttleder, Naturvitenskapelige helsefag), vara Ingrid Narum (prodekan, Fakultet for helsefag)
 • Asbjørn Seim (digitaliseringsdirektør), vara TBD

I ledermøte 09.05 2018 ble det besluttet en gradvis overgang fra å bruke betegnelsen MOOCAHUSET til å bruke Bokskapet. Det gjenspeiler den publisistiske karakteren av tiltaket.

Fra og med 01.10.2019 ble Bokskapet lagt til Universitetsbiblioteket med

 • Lars Egeland (bibliotekdirektør) som leder

og med følgende referansegruppe

 • Helge Høivik (dosent emeritus) – sekretær
 • Kari Gerhardsen Vikestad (studieleder Radiografi)
 • Kaare Magne Nielsen (instituttleder, Naturvitenskapelige helsefag)
 • Asbjørn Seim (digitaliseringsdirektør)
 • Vibeke Bjarnø (instituttleder, Grunnskole og faglærerutdanning)
 • Hege Løberg (studieleder, Barnehagelærerutdanning)

MOOCAHUSET.NO

Nettstedet MOOCAHUSET.NO springer ut av fellesprosjektet MOOCAHUSET  som ble startet opp i 2013, videreutviklet mellom flere institusjoner 2014-16 med støtte fra Norgesuniversitetet og konsolidert som Bokskapet 2017-19. Nettstedet er nå satt opp på eget domene med Helge Høivik som redaktør.

Stab

Bokskapets stab ved Universitetsbiblioteket, OsloMet består av rådgiver Gabi Høium Hurlen, rådgiver Emma Kristine Sjøenden Vestli og Helge Høivik (LATINA/lab på halv tid).

Hurlen og Vestli har begge mastergrad i medievitenskap. Høivik hadde toppstilling i digital dokumentalisme og elæring. Sara Vikestad har hatt timebaserte oppdrag og i vikaroppdrag for Bokskapet. Hun er utdannet adjunkt.

 Gabi Høium Hurlen Emma Kristine Sjøenden Vestli Sara Gerhardsen Vikestad Helge Høivik

I tillegg bidrar flere på deler av sin tid.