20150601

I slutten av mai 2015 har vi (@HiOA) kommet godt igang med bl.a.

 • lagt og testet rammeverk for MOOCAHUSET
  • tilsagnsbrev NUV m/ prosjektplan og overførte prosjektmidler
  • gjennomført 3 kafemøter og 1 torg
  • møter i emnegrupper (svakt fremmøte)
  • skrevet ett paper basert på radiografi-erfaringer
 • lagt bunnplankene for organisering av [email protected]
  • produksjon startet på prototyp (radiografiprosjekt)
  • referansegruppe
  • prosjektleder m/ledergruppe orientert mot aksjonslæring
  • begynnende etablering med finansiering av 10-12 faglige prosjektgrupper
  • startet opplæring av prosjektledere/deltakere
  • etablere produksjonsstøtte

Videre arbeid

Momenter til plan [email protected] høst 2015

Produksjon, produktutvikling & markedsføring

Vi trenger forbedring og videreutvikling av kjernevirksomhetene som er undervisning og FoU. Det er også behov for markedsføring av det vi gjør og leverer, men dette må være underordnet.

Det betyr bl.a. at publisering og formidling primært hører til kjerneoppgavene, – ikke til markedsføring i informasjonsavdelingen.

Normering

 • Demo-løsninger. Behov for 1-2 prosjekter som demonstrasjon av hvor lista skal ligge. Ekstra ressurser kanaliseres dit.

Produksjonsstøtte

 • Just-in-time: Utvikle/disponere (nytt) system for kombinert produksjonsstøtte og situert veiledning”? Dette til erstatning for “just-in-case” kurs der deltakerne ofte glemmer det de der lærte når de får bruk for det en stund seinere. (Dette er en form for organisering av publiseringsvirksomheten.)
 • Publiseringsstøtte. Læringssenteret kan spille en mer framtredende rolle: Lage katalog over elementer/læringsobjekter og hvem som kan hjelpe med å lage dem (Wiki-opplegget).
 • Emnegruppene: Har ikke tatt av våren 2015. Testen på om de er nyttige vil kanskje særlig stå fom arbeidsseminaret i oktober 2015 fram til nytt sjekkpunkt rundt påske i 2016.