20150521 POS

POS – Pedagogisk Organisert Samhandling

Når vi legger mer presentasjon på nettet, må vi gjøre om på tida vi er sammen med studenter. Design av dette er her kalt “Pedagogisk Organisert Samhandling”.

Tidsplan 21. mai 2015

 • 1330-1340. Pecha Kucha om noen grunnbegreper for pedagogisk planlegging – se LYSARK
 • 1340-1400. Arbeidsgrupper
  • Se oppgaven til høyre på siste side i lysarkene
 • 1400-1415. Tverrgrupper (a 3 personer)
  • Person fra A, B og C får 2-3 minutter hver.
  • Deretter fri diskusjon

Dersom vi også har en gruppe D, setter de seg sammen i tverrgruppetida og deler/forklarer sine romskisser

 • 1420-1430. Kort oppsummering
  • Hva lærte jeg av dette?
  • Hva vil jeg bruke av det jeg har lært?

Arbeidsoppgave: HiOA om fem år

Du har en undervisningstime (45 minutter) i

 1. En forelesningssal med 100 studenter
 2. Et vanlig klasserom med 25 studenter
 3. Et fleksibelt læringsareal med 25 studenter

Diskuter hvordan du som lærer – helt konkret – kan styrke den pedagogiske samhandlingen i dette rommet?

Eventuelt også en gruppe D.  Skisser det ideelle læringsarealet for ett av dine studentkull.