20150507

2x sterk – 10x mye

[email protected] har et arbeidsseminar over en hel dag den 7. mai. Det holdes i Vepsebolet i 1. etg. Pilestredet 48.

 • Mål & midler. Hva er målet? Virkemidler? Virker de?
 • Egne krefter vs spesialist(lære)tjeneste?
 • Tidsplan for produksjon, egenlæring og lansering/gjennomføring..
 • Refleksjon, analyse og publisering.

Forarbeid: Video

Se gjennom disse korte prosjektpresentasjonene

Dagsorden

  • 09:40-09:45 Plenar til grupperom [1]
  • 09:40-11:30 gruppearbeid m/kaffepause [grupper]
  • 11:30-12:15 lunsj
  • 12:15-12:45 gruppearbeid (omstokking)
  • 12:45-12:50 grupperom til plenar [2 m/bord]

Studentene utvikler strategi med fokus på kommende Stortingsmelding om utdanningskvalitet. Se Lerøens avisinnlegg.

 • 13:00-13:30 Demonstrasjon: Hvordan lage lysark for multi-bruk? (Helge)
  • sanntid – video – selvstudium
  • 4:3/16:9, bilder,  overganger,  animasjon,  forelesningsnotater
 • 13:30-13:35 Plenar til lab [3]
 • 13:35-14:40 Minikurs: videoopptak 2×30 minutter
 • 14:40-15:00 Oppsummering m/analyse og skisse til høstplan
  • Konvertering: Word, Video, Quiz, Annet?
  • MOOCAHUSET emnegrupper (NB 21/5 & 4/6 torsdager 14:00-15:00)
  • LearnDash / EdX

Til gruppediskusjon: Sjekkliste

Video-oppsummering