Hva krever det å lage PISA-kurs?

Her finner du en oversikt over tiltaket og hva du kan gjøre for å planlegge utgivelser og bli redaktør/forfatter.

  • Bokskapet bidrar til utvikling av online læreverk. Se Om Bokskapet.

Det er fagmiljøet selv som stiller redaktør(er) og forfatter(e), mens Bokskapet stiller med medieredaktør og prosjektbistand. Dette forutsetter at læreverket publiserer i Bokskapet på Open edX-plattformen.

Ta PISA-kurset

Det er et minimumskrav at redaktør har tatt PISA-kurset (50 timer) og en fordel om alle som skal bidra også gjør det. PISA-kurset har 5 samlinger a 4 timer. Det øvrige er online-arbeid der deltakerne også får realistisk opplevelse av hva det er å være student etter PISA-modellen.

Det er en gjennomgående utfordring at deltakere må legge om sine studievaner og læringsstrategi til kravene i omvendt undervisning.

Vi regner 15-20 timer på det og 15-20 timer på deltakernes kursoppgave. Den siste kan med fordel være første utkast til det kurset de vil lage.

Erfaringsvis bruker man ytterligere 100-200 timer på å få til en brukandes førsteversjon som kan kjøres overfor studenter. Man kan teste et kurs med bruk av beta-testere. Dette er et lite antall studenter, kolleger eller andre som får tilgang til en utgave av kurset i Bokrevisjonen (http://bokrevisjonen.oslomet.no). Betatesterne registrerer seg i Bokskapet, men håndteres manuelt av redaktøren.

Vær klar ovet at dette arbeidsomfanget er regnet ut fra blandingsmodus, dvs. at studentene også møtes på samlinger. Rene online-kurs krever mer.

Omfangsberegning

Man regner offisielt 25-30 timers studentarbeid pr studiepoeng [Wikipedia]. Dette kan man f.eks. dele opp i 3 deler a 8-10 timer på hhv

  1. 8-10 timer selvstendig arbeid med det digitale læreverket
  2. 8-10 timer stille lesing på papir og nett (500-1.000 sider)
  3. 8-10 timer forberedte samlinger med variasjon og trøkk.

1 & 2 forbereder 3. Samlingene er ofte på 4-5 timer.

Hver times med arbeidet med digitalt læreverk (punkt 1 over) kan kreve 3-4 videoforelesninger a 2-5 minutter og 4-8 selvtestspørsmål pr video. Powerpoint e.l. til videopresentasjon krever ferdighet og arbeidsinnsats. Man lærer prinsippene for å gjøre dette bra på PISA-kurset.

Man kan f.eks. regne med å bruke ½-1 dagsverk på et gjennomarbeidet (originalt) Powerpoint-foredrag på 30-40 minutter. Det kan så dele opp i flere mindre for videofilming.

  • En godt bevart hemmelighet: Nesten alt multimedialt materiale vi trenger kan lages i Powerpoint.

Dersom alt er strøkent med lærer som ikke blir nervøs/stiv foran kamera, kan vi bruke 30-60 min pr opptak og det dobbelte til etterarbeid. Lærer bør gjøre relativt mange opptak i selfie-studio uten videofotograf og regissør til stede. Noen rigger dette på kontor eller hjemmekontor. .Sammenfatning

Et opplegg for 5 studiepoeng i blandingsmodus vil innledningsvis inneholde 5x 8x 3 videoer = 120 videoopptak ~ 360 minutter (6 timer) hvorav 30-40 tas opp i studio og resten lages av redaktør/forfattere som selfie-produksjon og ved bruk av fristilt materiale på Internett. Hvis man lager 3-4 videoer på et halvdags studiobesøk, blir dette 5 hele arbeidsdager i studio.

PPI – pedagogisk programmert interaksjon

Hver eller annenhver video bør ha selvtestspørsmål. La oss si man starter ut med 300 spørsmål. De skal dekke faglige behov som bygger på læringsutbytte-beskrivelsene.

Dette kan gi nyttig gjennomgang for fagmiljøet. Det kan være en fordel å organisere dette som seminar og  idedugnad. Det gir tempo og volum med en slik form for faglig samarbeid..

Det bør være spørsmål til online diskusjon. Her bruker vi litt ulike formater/løsninget.

I tillegg må redaktøren regne med en god del tid til å utvikle sammenføyningstekster, kolofon (omtale av læreverket), online referanselitteratur, stillbilder osv

Avtaler

Prosjekter der Bokskapet deltar reguleres fortrinnsvis av formelle avtaler

Legg igjen en kommentar