Nye læringskrav

Jeg har kalt dette nye læringskrav for å unngå det pretensiøse nytt læringsparadigme, men ærlig talt kan det siste kanskje sies å være mer presist.

I dette notatet er det tatt med et par eksempler som underbygger følgende påstand:

De nettbaserte samarbeidssystemene for læring forener

– framstilling, kuratering og bruk av innhold (content) som tekst, video, stillbilder osv.

med

– design, ledelse og deltakelse i varierte og dynamiske samhandlingsløsninger

Utfordringene for både lærere og studenter ligger derfor i å utvikle evnen til strategisk (bevisst) engasjement i dette

Institusjonene må besitte dokumentalistisk kompetanse for god støtte til slik produksjon/bruk.

Kahn Academy & Google Classroom

Jeg bruker samspillet mellom Kahn Academy og Google Classroom som sentralt eksempel. Det går slik:Der er det innganger på emne, som lærer og som student:

Dette “akademiet” dekker mange emneområder der de fleste gjelder bånnplankene, – altså de store introduksjonene i disiplin- og profesjonsfag:

Et typisk eksempel er grunnkunnskaper i helsefag, som anatomi og fysiologi:

Her er et eksempel med videoforelesning om hjertets plassering mellom lungene, over diafragma (mellomgulvet) og inne i den beskyttende ribbenskassa.

Stilen er konverserende, men presis og den er konseptuelt orientert. Fortelleren gir svar på hvorfor og hva: Hvorfor er hjertet plassert akkurat der det er. Hva gjør egentlig hjertet? Dette er typiske spørsmål som gjelder det vi kan kalle know-why og know-what. Samtidig er framstillingen ikke formalistisk eller selvhøytidelig.  Sjangeren er omtrent den samme som da Salman Kahn sendte videoforklaringer i matte til en niese i 2004.

De ble delt med venner, ble enormt populære og lagt ut på YouTube. Dette vokste på seg til det som er blitt Kahn Academy som nå driftes på Google’s App Engine. Google ga US$ 2 millioner  til videreutvikling og oversetting av kurs i 2010. Det skjer nå til 36 ulike språk. Kahn Academy har månedlig besøk av 40 mio elever/studenter og 2 mio lærere.

Det er en begynnende integrasjon mellom Kahn Academy og det gratis tilgjengelige Google Classroom. Det kan tas i bruk av alle med Google-konto og integreres godt med Googles G Suite med tekstbehandling, regneark osv. Når en finner høvelig stoff på Kahn kan det legges inn i et kurs i Google Classroom med et par tastetrykk.

Her kan en f.eks. ta med seg noen av de mange spørsmål som stilles online på nettstedet til Kahn og tilpasse dem for bruk overfor egne studenter.

Office 365 & Bokskapet

Bokskapet er opprettet for å tilby digitale læreverk og kompendier. De kan brukes frittstående som MOOC (Massive Open Online Courses) for alle på egen institusjon og utafor. Men utbyttet er nok større når materialet inngår i organiserte studier slik det er lagt opp til i PISA-modellen. Der legger vi inn egenproduserte video-opptak, podcast og andre lydopptak, stillbilder – og ressurser fra andre som f.eks. Kahn Academy.

I alle tilfelle vil en ofte ha nytte av andre kommunikasjonskanaler og læringsressurser som det nå finnes mange av: Google Classroom, Canvas, Blackboard osv.

Class Notebook i Office 365 bygger f.eks. på fellestjenester i Office 365 som Sharepoint og OneDrive. Den er laget for samarbeid med tre ulike arbeidsområder

  • Fellesområde (fellesnotater) der lærer og studenter kan lese og skrive.
  • Innholdsbibliotek der lærer kan skrive og lese og studenter bare lese, f.eks. ta kopi.
  • Studentenes egne notatbøker der studenter kan skrive og lese sine egne notater og legge inn det de har kopiert. Lærer kan her lese (alt) og redigere.

Det er også mulig å sette opp et område som bare lærer(ne) har tilgang til.

OneNote er tilgjengelig for de viktigste operativsystemene som Windows, iOS (Mac/iPhone) og Android med mange bruksområder.

Se mer (engelsk) forklaring. Eller bruk Class Notebook på egen maskin. Det følger med ganske utfyllende forklaring.

Konsekvenser: Evne til å utvikle egen læringsstrategi

En må prøve ut disse ulike løsningene for å se gevinster og snubletråder. Som arbeidshypotese vil vi likevel foreslå følgende:

De nettbaserte samarbeidssystemene for læring forener framstilling, kuratering og bruk av innhold (content) som tekst, video, stillbilder osv. med design, ledelse og deltakelse i varierte og dynamiske samhandlingsløsninger.

Utfordringene for både lærere og studenter ligger særlig i å utvikle evnen og kultur for selvstendig og strategisk (bevisst) engasjement i dette.

Institusjonene må bygge ut en tilsvarende digital dokumentalistisk ferdighet.

Slike dynamiske prosesser utfordrer nå etablerte strukturer i utdanningsinstitusjonene.