Kvalitetssikringsprogram

Kvalitetssikring av digitale læreverk i Bokskapet skjer gjennom flere prosesser og tiltak.

Fase 1

I en første fasete 2016-17 omfattet det

 • Organisering av arbeidet med særskilte funksjoner som
  • produsent. Framdrift. Økonomi/ressurser
  • fagredaktør fagperson/faglig lederskap
  • medieredaktør formelt og praktisk kvalifiserte medieprodusenter – og instruktører fortrinnsvis med mastergrad i medievitenskap, elæring o.l.
 • Publiseringsstruktur med
  • utviklingsserver (http://kladdebok.no)
  • revisjons-server (http://bokrevisjonen.hioa.no)
  • offentlig publiseringsserver (http://bokskapet.hioa.no)
  • strukturert inngang til læringsobjekter (http://film.hioa.no, http://edu.hioa.no, YoyTube m.v.)
 • Avtalefestet publisering (intensjonsavtale, publiseringsavtale) med entydig opphavsrettslig regime. Avtalen inngås mellom fagredaktør og Bokskapet i forståelse med fagredaktørens nærmeste leder

Fase 2

Gjennom 2018 arbeider vi bl.a. med å innføre formell kvalitetsvurdering som inngår i publiseringsavtale (med overgangsordning).

Det skal utvikles vurderingsdimensjoner og kvalitetskriterier for flere dimensjoner. Frist: 01.01.2019.


Hustavle for pensumrevisjon:

 1. Et bilde av kunnskapsfronten – er det oppdatert på nyere forskning?
 2. Innsikt i relevante klassiske tema og perspektiver?
 3. En god balanse mellom norske og internasjonale bidrag?
 4. Innsikt i mangfoldet av perspektiver og tradisjoner?
 5. En god balanse mellom relevant kunnskap og dannelse?