Atom Publishing Protocol

Etter det vi hører vil OsloMet bruke en syndikeringsmekanisme som heter Atom (Atom Publishing Protocol) for å lage sine nye nettsider. Dette er en forbedring av RSS (Real Simple Syndication)

Systemet baserer seg på en XML-standard og brukes til å ta innhold fra andre tjenester på institusjonen og generere nettsidene basert på det.

Her er en liten introduksjon til protokollen:

Protokollen er bl.a. beskrevet i Wikipedia. Her er kode-eksempel fra denne innførselen:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<title>Example Feed</title>
	<subtitle>A subtitle.</subtitle>
	<link href="http://example.org/feed/" rel="self" />
	<link href="http://example.org/" />
	<id>urn:uuid:60a76c80-d399-11d9-b91C-0003939e0af6</id>
	<updated>2003-12-13T18:30:02Z</updated>
	
	
	<entry>
		<title>Atom-Powered Robots Run Amok</title>
		<link href="http://example.org/2003/12/13/atom03" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://example.org/2003/12/13/atom03.html"/>
		<link rel="edit" href="http://example.org/2003/12/13/atom03/edit"/>
		<id>urn:uuid:1225c695-cfb8-4ebb-aaaa-80da344efa6a</id>
		<updated>2003-12-13T18:30:02Z</updated>
		<summary>Some text.</summary>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				<p>This is the entry content.</p>
			</div>
		</content>
		<author>
			<name>John Doe</name>
			<email>[email protected]</email>
		</author>
	</entry>

</feed>

Legg igjen en kommentar