UB og digital fagdag 28.02.19

Digitalisering handler ikke lenger om å gjøre det vi alltid har gjort litt bedre, men om fornyelse og transformasjon.
– Digital strategi, OsloMet – storbyuniversitetet.

OsloMet arrangerer digital fagdag 28. februar 2019. Universitetsbiblioteket vil gjerne bidra til at det blir vellykka.


Programmet er lagt opp med samspill mellom plenum og torg før lunsj fulgt av parallelle lunsjmøter 12:00-13:00 og så arbeidsseminarer for dem som vil ha mer etter det.

Første del klokka 09-12 har 3 økter a 30-40 minutter i auditorium som er avbrudt av 20 minutters besøk på torg. Torget har mange stasjoner med postere, demonstrasjoner, samtaler osv.

Torg

På fagdagen er det altså gitt stor plass til torgarrangementer (poster-sesjoner). Vi vil bruke et stort auditorium med rommelig areal utenfor. Der blir det 3 tidsbolker a 20 minutter. Hvis det ikke deltar svært mange der kan hver stasjon stå fast gjennom de tre øktene. Hvis det blir flere kan vi f.eks. ha 20 stasjoner som bytter på med i alt 60 stasjoner. Det skulle gi plass.

Her bør alle, også UB, kjenne sin besøkelsestid og melde inn torg-temaer. UB bør kanskje ha stasjoner som demonstrerer og forteller om

 • Oria.
 • Leganto.
 • Open Access digital tidsskriftpublisering. 16(?) tidsskrifter og basjonal publisrringstjeneste.
 • Vitensarkivet.
 • Ebøker og hvordan man låner.
 • Hvordan man registrerer bidrag i CRIstin.
 • Studieverksted og Startpakka i akademisk skriving.
 • English for Academic Purposes.
 • Mangfold i pedagogisk praksis.
 • Bokskapet. 20+ titler. Nasjonalt samarbeid.
 • Forskerprofilering på sosiale medier.
 • Medieseksjonens tilbud – lyd, video og opplæring. Studio 48.
 • ++ (som det heter: bare fantasien setter grenser ..)

Kontakt-nett

Universitetsbibliotekets bidrag inn mot fagdagen ledes av kommunikasjonsrådgiver Mari Serine Kannelønning (telefon: 67245063 epost: [email protected])

Universitetsbiblioteket har gode kontaktlinjer til fakultetene. Disse er viktige i organisering av arbeidet:

Sammen med OsloMet Akadamiet organiseres det to kurs (posterproduksjon og reklamefilm, – se nedenfor). Dette er ledet av

Bokskapet deltar i arbeidet ledet av dosent Helge Høivik (tlf 67235202 , epost: [email protected])

Lunsjmøter + arbeidsseminarer

Her kan det være deltakerpåmelding. Deltakerne får lunsjpakke i fellesarealet og begir seg til seminarrommet som kan være på høvelig sted på campus.

Utdelinga av lunsj går f.eks. fra 11:45-12:00. Lunsjmøtet starter da 12:15 og varer i 45 minutter. Hvis det formatet er for knapt, kan man gjerne utvide med arbeidsseminarer 13:00-15:00 og/eller lage særegne løsninger for ettermiddagsøkta.

Universitetsbiblioteket har en rekke temaer som kunne egne seg, f.eks.

 • LUB & Liste: Overgang fra pensumlister til til læringsutbyttebeskriveler+anbefalt litteratur, digitale systemer som støtter dette og UB’s samarbeid med fagmiljøene om dette.
 • Startpakka: Erfaringer, behov og framtidsplaner.
 • Bokskapet: Introduksjon til PISA-modellen og erfaringer med utvikling og bruk av digitale læreverk.
 • Forskerstøtte fra universitetsbiblioteket

Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon melder også inn ny arkitektur/protokoll for OsloMet sine felles nettsider (Atom Publishing Protocol). Dette er også interessant for biblioteket.

Prinsippielt: Digitalisering av akademiske tekster

Et eksempel på systemtenkning rundt digitalisering finnes i de pågående forsøkene med åpen tilgang (“Open Access”) til forskningsartikler.

Flere modeller er lansert.

 • Gull betyr likemannsvurdering og privat forlagsdrift der forfatter/institusjon forhåndsbetaler – ofte i dyre dommer – for publisering, mens leserne har fri tilgang.
 • Grønn betyr (pre-)publisering uten eller før likemannsvurdering. Institusjonene betaler.
 • Diamant har i likhet med “gull” likemannsvurdering, men i likhet med “grønn” er det insitusjonen selv og da gjerne biblioteket som er forlegger/utgiver og tar regninga.

Universitetsbiblioteket ved OsloMet er altså engasjert i dette. Men vi går også et viktig skritt videre ved å utvikle åpen tilgang til digitale læreverk/lærebøker i Bokskapet. Dette berører mange spørsmål om utviklingsmetodikk, kostnader, kvalitetssikring og merittering. Vi gir ut titler i tråd med en modell for dette (“PISA-modellen” http://moocahuset.no/?page_… )

Praktiske kurs

Det skjer også mye før fagdagen.

Universitetsbiblioteket og OsloMet Akademiet har f.eks. gått sammen om å arrangere to praktiske rettede kurs for å utvikle postere og reklamefilmer.

Posterkurset rettes inn mot dem som gjerne vil delta med stand/roll-up på fagdagen, men posteren kan jo gjerne brukes i andre sammenhenger som f.eks. Læringsfestivalen i Trondheim i mai 2019. Kurset tar bl.a. opp

 • Det visuelle: tekst/bilde, fonter, farger, design.
 • Lovlige bilder og illustrasjoner.
 • Tekstinnhold som passer til tema og funksjon.
 • Det formaltekniske som papirkvaliteter og dimensjon, oppløsning, programvare for design.
 • Faktisk utskrift, utskriftsformat.
 • Montering på roll-up-stativ.
 • Gode erfaringer med samtaler og nettverksbygging rundt posteren.

Kurset holdes kl 09-12 i Vepsebolet 8. og 15. januar. Ansvarlig: hovedbibliotekar Trude Eikebrokk (tlf: 67235144, epost:[email protected])

Reklamefilmkurset er et tillegg til KameraKlar-kurset. Deltakerne lager en 1 minutts reklamefilm om sitt eget tema på/til fagdagen. Kurset holdes i Vepsebolet og Studio48 kl 09-12 den 4. og den 11. desember. Ansvarlig: seksjonssjef Morten Reksten (tlf: 67235228, epost: [email protected])

Legg igjen en kommentar