Inngang, Startpakka (teknisk løsning)

De nye studentene ved HiOA (og de gamle også) har tilgang til et gratis digitalt kompendium om ting&tang av nytte for å komme i gang med studiene. ‘

Det er kalt STARTPAKKA og er utviklet av Læringssenter og bibliotek under ledelse av redaktøren for det hele, seniorrådgiver Grethe Moen Johansen.

Startpakke er publisert i Bokskapet (http://bokskapet.hioa.no).

Vi har her laget en mekanisme for å komme lett i gang. Studentene kan bruke en nettleser der de skriver inn adressa

http://startpakka.info

De kommer da til en startsida (landing page) for dette kurset der de kan registrere seg som brukere med FEIDE og så begynne å ta det i bruk.

Her er det dessverre litt administrativt klikkeri for Fanden er i detaljene:

 • en må registrere seg i Bokskapet (en gang)
 • en må logge seg inn i Bokskapet (hver gang)
 • en må melde seg inn i STARTPAKKA-kurset (en gang)

Siden Bokskapet baserer seg på innlogging med FEIDE, så er dette et mindre problem enn en skulle tro.

Samtidig kan det tenkes brukere som ikke logger seg inn via FEIDE. Det er særlig to situasjoner der dette er aktuelt:

 • Nye studenter som ikke har fått institusjonell ID (ved HiOA eller andre utdanningsinstitusjoner i Norge) ennå. Da virker ikke FEIDE.
 • Andre enn studenter som også kan tenkes å følge dette eller andre kurs i Bokskapet

Vi har derfor lagt inn to mekanismer for ta i bruk Bokskapet,- en basert på FEIDE-identitet og en basert på egendefinert identitet. Dette er en policy-beslutning slik at Bokskapet kan betjene store brukergrupper innenfor og utenfor de formelle deltakermiljøene i FEIDE.

Å bruke FEIDE vil være en no-brainer for dem som har vært aktive studenter noen dager eller uker.

Men her prøver vi nettopp å gi et tilbud til begynner-studentene.

Da er det å ta i bruk STARTAPAKKA også en (praktisk) opplæring eller tilvenning til det å bruke online-kurs.

Vi har forsøkt å løse dette ved

 • Å ha en enkelt inngangsadresse som er lett å huske og som tar studentene direkte til startsida (angitt ovenfor som http://startpakka.info). Dette er teknisk sett ordnet ved et eget domenenavn (startpakka.info) som peker til en nettjener med LAMP-stack og slik at startsida der (index.html) foretar en umiddelbar videresending til

http://bokskapet.hioa.no/courses/course-v1:BOKSKAPET+FELLES-1704+1/about

 • Å utstyre startsida med en superkort forklaring om bruk av FEIDE samt lenke til litt mer omfattende videoforklaringer på MOOCAHUSETs nettsider:

http://intro.moocahuset.no

Her har Gabi laget to korte videoer for to målgrupper (studenter og lærere). Men begge grupper kan se begge med utbytte.

Vær særlig oppmerksom på det som gjelder info om brukerstøtte. Dette er en Achilles-hæl for HiOA og mange andre. Dersom en sløver med online-løsningene skjer ett av to: det genereres ENORME mengder etterspørsel etter hjelp/brukerstøtte eller brukerne gir opp. Eller begge deler samtidig … 😉

Vi sikter her mot en brukerstøtte basert på

 • å gjøre systemene mest mulig selvforklarende
 • å legge inn litt eksplisitt forklaring (som bør være kontekstavhengig), men ikke for mye for det skaper behov for veiledning om hvordan en skal forstå veiledningen …
 • å ha en førstelinje som er medstudenter og lærere (det er særlig det siste som er den STORE utfordringa)
 • å ha en andrelinje som består av BIT, studentassistenter og (etterhvert) DigIn

(MOOCAHUSET gir støtte til utvikling og publisering av digitale læreverk, men ikke til den faglige og tekniske bruken av dem.)

I tillegg må en ta hensyn til at alle kurs i Bokskapet har to startsider:

 • En gjelder orientering om det enkelte kurs når man ikke er registrert der (about-sida).
 • En annen er ment å gi løpende oppdatering når en besøker det enkelte kurset (info-sida). Dette er den første sida en lander på inne i kurset. Bokskapet har her som policy å ikke ha løpende oppdatering av info-sida siden læreverk/kompendier skal ha avsluttet publiseringsdato (og ikke stadig oppdateringer mens et kurs kjøres).

Vi har løst dette ved at de to startsidene har omtrent samme informasjon. Men info-sida har i tillegg en superkort orientering om hvordan en skal komme seg videre derfra og inn i selve kurs-stoffet.

Illustrasjonen nedenfor viser en skisse av helheten i denne arkitekturen.

Legg igjen en kommentar