Nøkler i organisasjonsutvikling

En artikkel I Harvard Business Review [HTML] sammenfatter nøkkelpunkter i institusjonell endringsstrategi:

  • etabler forståelse for at det haster (sense of urgency)
  • sett sammen effektiv og bredspektret ledergruppe (guiding coalition)
  • bygg ut visjon/framtidsbilde
  • formidle visjonen klart og hyppig
  • fjern det som hindrer/bremser
  • planlegg og realiser kortsiktige gevinster
  • unngå for tidlige seierserklæringer
  • integrer endringene i den institusjonelle kulturen

(Unsuccessful transitions almost always founder during at least one of the following phases: generating a sense of urgency, establishing a powerful guiding coalition, developing a vision, communicating the vision clearly and often, removing obstacles, planning for and creating short-term wins, avoiding premature declarations of victory, and embedding changes in the corporate culture.)

Legg igjen en kommentar