Digital kultur: Ha sans for tall

De som jobber i høyere utdanning må ha sans for tall.

I skrivende stund har vi f.eks. kommet i gang med PI/SHA-prosjektet der vi prøver ut PISA-modellen på to kurs ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid – forkortet SHA – ved OsloMet. Det ene av dem i anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB) startet for drøye tre uker siden.

Vi har laget digitale læreverk for begge kursene og følger med på bruk og studentaktivitet online og når vi møtes til samlinger. Samlingene skjer i 4 grupper a 70 med en lærer som leder i hver av dem.

Av statistikken for Bokskapet (http://bokskapet.oslomet.no)  ser vi at nyregistreringer dette semesteret nådde 2.000 i dag den 9. september. Blant disse er 820 innrullert i AFB.

Her vet vi med sikkerhet at omlag 60 stykker er fra radiografiutdanningen ved OsloMet, mens omlag 60 er studenter ved Høgskolen på Vestlandet og Universitetet i Tromsø. Endel er lærere og studenter på 2.- og 3.-året. Det finnes interesse også fra resten av landet.

Vi kan likevel anslå at bortimot alle nye studenter på SHA høsten 2018 har innrullert seg i kurset.

PI/SHA-prosjektet omfatter halve studentopptaket høsten 2018, – dvs. omlag 300 stykker. Fra lærerrapportene kan vi anslå at halvparten av disse har møtt minst en gang på samlingene. På samlinger og ut fra aggregert statistikk på kursplattformen kan en løselig slå fast at det er 2/3-1/1 av dem igjen  som faktisk forbereder seg til samlingene. I september ser det ut til at 1/3, altså omlag 100 studenter -, følger PISA-opplegget. De 200 andre gjør seg i varierende grad nytte av læringsressursene i forelesning, lærebøker, basisgrupper i det felles opplegget, Sykepleiepluss og andre nettressurser isv. Men de forbereder seg aktså ikke og deltar ikke i PISA-modellens samlinger.

NB: Alle anslag korrigeres etterhvert som vi får bedre datagrunnlag.

Tekstlige ressurse (P+I)

Studentene bruker

Samlinger (S)

De fire lærerne er tydelige, engasjerte og observante. De deler løpende sine erfaringer med praktisk klasseledelse og didaktiske ressurser seg imellom.

Vi gjør oss nytte av gruppe-funksjonen i Office 365 til intern kommunikasjon i tillegg til viktige ukentlige møter på en time. Det er skrevet 60 meldinger i tillegg til et ti-talls frittstående eposter.

Hvor er vi nå?

Det er langt fram, sa kjerringa, hu så seg telbars på dørstokken..

Omtrent 3 uker ut i semesteret kan vi slå fast noe som ikke er spesielt overraskende:

 • Alle studenter har eller kan lett få tilgang til tekstlige ressurser i trykt og/eller digital form. Det meste er dyrt. Bokskapet er gratis.
 • Lærerne er godt organisert og orienterer seg mot reflekterende praksis.
 • Omfang av studentenes (frivillige) oppmøte er ikke optimalt. De som kommer – og særlig de som forbereder seg før de kommer i tråd med PISA-modellen – , får igjen for det.

Tiltak

Ut fra dette kan vi lage en foreløpig vurdering av felles tiltak nå som kan forbedre utfallet når eksamensresultatet foreligger i januar 2019:

 • At de studentene som forbereder seg og deltar på samlingene også får flere medstudenter til å gjøre det samme: Word of mouth.
 • At lærerne opprettholder ledende grep, utforskning, refleksjon og erfaringsdeling for å sikre kvalitet i arbeidet og bistå studentene med det foregående punktet.

Framskriving

Vi kan også sette opp noen foreløpige antakelser for hvor vi trolig lander ut fra hvor vi nå stevner. Vi deler da studentene i disse tre gruppene:

 1. De som deltar og forbereder seg i PI/SHA-opplegget, dvs. 100-150 stykker (juster ned til 100 15.9) vil gjøre det fra noe til merkbart bedre på eksamen i desember.
 2. Det finnes selvdrevne studenter som behersker det å legge opp egne studier, men som ikke har større ambisjoner enn å stå på eksamen. De deltar ikke eller i liten grad på samlingene, men vil engasjere seg mer på oppløpssida (prokrastinering, utsettelsesadferd). Noen av dem vil oppleve at de ikke greier å ta igjen, men for mange bærer nok båten. De kan da bidra til at strykprosenten går litt ned.
 3. Studenter som ikke “knekker koden”, som ikke har egendisiplin til dette krevende løpet gjennom høsten og som forvirres av komplisert organisering og informasjon. De vil opprettholde strykprosent og svake resultater, men kan kanskje gjøre det noe bedre enn før pga det rike utbudet av læringsressurser. Hawthorne-effekten kan også slå inn, – altså at all oppmerksomheten og viraken rundt PI/SHA-prosjektet gjør at de likevel skjerper seg noe.

I tillegg er inntaksnivået på studentene noe høyere enn før.

09.09.18. Oppdatert 15.09
Kari Gerhardsen Vikestad
Helge Høivik

Vedlegg

Her er en god reportasje om kulturendringer for å kunne nyttiggjøre seg digital og annen datainnsamling som ledd i å forbedre organiserte arbeidsprosesser:

Utdrag:

 • The emergence of data analytics .. is becoming increasingly important. With that in mind, we’ve spent the past few months talking with analytics leaders at companies .. drilling down on the organizing principles, motivations, and approaches that undergird their data efforts.
 • The best advice I can give.. is to stay very true to the business problem: What is it and how can you solve it?
 • Demand – Expect – Accept
  • Demand: Do this lest you loose you job. Example: Treat PPI (Personal Identifiable Information) with strict care.
  • Expectation: Deal with data so that those who need it have access.
  • Accept: Innovation, that our people play around with the data.
 • Ongoing informed conversation with top leadership about data trends.
 • As more and more people digitize all that they do, it all comes down to having transparency and access to that data in a way that’s going to deliver value.
 • Get data in front of people and they get excited.
 •  A key role for us is middle management. They’re a kind of knowledge crew, conceptualizing and really justifying ideas from upper management, and also leading implementation throughout the entire organization.
 • The people who succeed in this business are the ones, obviously, who are smart and have high integrity. Next, I look for some subject-matter expertise. But you want to have people who bring different things to the table. If you have a team that’s very similar in nature, you’re not going to get that necessary healthy tension. You want somebody who’s strong with technology. You want somebody who’s strong with business process. You want somebody who’s strong with risk and regulatory. You want people who can communicate effectively, both in writing and verbally.

Legg igjen en kommentar