Nytt gratis læreverk: Epilepsi og helseveiledning

Bokskapet ved OsloMet – storbyuniversitetet (https://bokskapet.oslomet.no) har publisert et nytt og gratis digitalt læreverk. “Epilepsi og helseveiledning” er utviklet for å styrke helsepersonells kompetanse om epilepsi. Kurset er utformet slik at andre også kan ha nytte av dette.

Kurset gir en generell innføring om epilepsi der observasjon, vurderinger og praktisk håndtering av anfall vektlegges. Helseveiledning har en sentral plass i kurset fordi dette er avgjørende for å lykkes med kompetansebygging overfor pasienter, brukere og nærpersoner.


Video: Gabi Høium Hurlen


Med utgangspunkt i erfaringer og historiefortellinger presenteres ulike kunnskapsbaserte metoder for å fremme hverdagsmestring. Kurset gir også tilgang til aktuelle ressurser og materiell du kan benytte i egen undervisning og veiledning om temaet.

Kurset krever ingen forkunnskaper og er tilgjengelig (etter gratis registrering i Bokskapet) på https://bit.ly/2oRJTY0

Redaktører

Læreverket er utviklet av førstelektorene Torunn Erichsen og Kari Høium ved OsloMet – storbyuniversitetet. Medieredaktør og produsent er Gabi Høium Hurlen ved Bokskapet samme sted.

Torunn Erichsen er førstelektor på sykepleier-utdanningen, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet – Storbyuniversitet. Hun er utdannet sykepleier med master i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo og har lang erfaring fra Spesialsykehuset for epilepsi. Hun har bidratt til utvikling av læremidler på feltet og deltatt i flere råd og utvalg for å fremme kunnskap om epilepsi på ulike nivå. Kari Høium er førstelektor på vernepleier-utdanningen, Institutt for adferdsvitenskap, OsloMet – Storbyuniversitetet. Hun er utdannet vernepleier og har hovedfag i helsefag fra Universitetet i Oslo. Hun jobber med fagområdene relasjonelle ferdigheter, kommunikasjon og veiledning både på bachelornivå og på ulike videreutdanninger ved OsloMet. Hun har bidratt til ulike samarbeidsprosjekter med praksisfeltet, og til utvikling av ulike læremidler og publikasjoner på fagfeltet.

Legg igjen en kommentar