NB: Unngå lock-in i Canvas!

Vanlig bruk av Canvas krever kollektiv lisens:

The cost to implement Canvas varies based on size, training, support, and other localized factors, but our pricing model is simple enough to explain in one sentence: You pay a one-time implementation fee and an annual subscription fee based on your total number of users. 

https://www.canvaslms.com/affordability

Man kan også publisere Canvas-kurs for bruk av offentligheten etter godkjent søknad på firmaet Instructures nettsted http://www.canvas.net.

Det forutsetter institusjonell avtale med Instructure og skjer under styring og veiledning av denne bedriftens konsulenter  (Client Relationship Managers og Canvas Network Instructional Design Consultants).

Men man kan ikke videreformidle kursmateriale fra Canvas Network. Da må det publiseres i Canvas Commons der en må ha Canvas-lisens for å få tilgang.

Man kan eksportere visse subsett av et kurs i et åpent utvekslingsformat. Resten skjer i proprietære tillegg. Man kan også sette opp og drifte sin egen open source Canvas nett-tjener. Dette eksportformatet og dette open-source driftsmiljøet har ikke støtte for de mer avanserte Canvas-løsningene som lærere gjerne bruker.

  • Eksportformatet egner seg derfor i praksis bare mellom lisensierte Canvas-tjenere.
  • De som har prøvd på alvor advarer mot Open source-Canvas. Det er som å be folk kjøpe dieselbil av 2010-årgang når alle vil ha årets el-løsning.

Her trer Instructure’s innlåsingsmekanisme relativt klart fram:

  • Man må ha (institusjonell) lisens for å bruke kurs på vanlig institusjonell Canvas-løsning som f.eks https://oslomet.instructure.com. Avgiften for dette kan innledningsvis være lav. Den skrus opp når mange nok sitter på kroken. Instructure vil sjonglere mellom engangs-avgift, brukerlisens-avgift og pris for tilleggsfunksjoner.
  • Man kan dele læringsobjekter og kurs mellom offisielle lisensbelagte Canvas-tjenere via Canvas Commons. Her må man holde seg i familien.
  • Man kan publisere kurs på Canvas Network til gratis bruk, men ikke dele dem derfra. Canvas Network-publikasjoner forvaltes av Instructure og er en form for reklameportal. Om den tar av fra dagens svært beskjedne nivå bør man regne med betalingsløsninger for “tilleggs”-funksjoner.
  • Man kan kjøre egen Canas-server med begrenset funksjonalitet og behov for hyppig oppdatering. Instructure oppdaterer kodebasen nærmest ukentlig.

Instructure-løsningene er laget for å gi inntrykk av åpenhet og for innsalg. For alle praktiske formål er de likevel rettet mot innlåsing med imponerende snedighet.

Det skjer således en privatisering av høyere utdanning by stealth rett foran øynene på oss via elæringsplattformen. Dessverre er det mange som lukker øynene. Noen ser det klart nok, men støtter kanskje av ideologiske grunner.

Unnå lock-in

La oss si at OsloMet følger partiet Høyre sin målsetting om å få lagt ut alt kursmateriell for høyere utdanning på nett og  gratis tilgjengelig innen 2025.

Om vi henter halvparten utenfra må vi likevel produsere for 5.000 studiepoeng på egen kjøl. Det svarer til en arbeidsinnsats på 2-300 millioner kroner i 2020-25. Til sammenligning kjøper hver av 20.000 studenter lærebøker for 2-4.000 pr år, – omtrent samme totalbeløp over de selvsamme fem år.

Hvis læreverkene legges i Canvas blir det dyrt å bygge dette om. Da må man forvente at lisensavgiften og betaling for tilleggsløsninger går opp. Her ligger kjernen i forretningsmodellen. Dette vil fungere som tidsskriftabonnementene hos Elsevier og andre: Mange lærere vil ha for stor investering i Canvas til å slutte med det. Institusjonene og i økende grad studentene må bla opp. Det var meningen.

Institusjonene bør derfor

  1. Legge alle læringsobjektet i åpne repositorier som Units DLR på https://deling.unit.no. Dette er det lagt opp til ved OsloMet.
  2. Bygge helhetlige og nasjonalt rettede kurs på reelt åpne plattformer som Open edX slik OsloMet gjør i Bokskapet på https://bokskapet.oslomet.no .
  3. Bruke kommersielle LMS som Canvas til studieadministrativ og fagadministrativ husholdning, men ikke til betydelig produksjon og lagring av faglig kursinnhold.

Denne vurderingene er gjort på grunnlag av åpent, men vanskeliggjort tilgjengelig informasjon. Om noen påstår at Canvas er uproblematisk i så måte bør de  demonstrere hvordan man bygger, bruker og eksporterer et helhetlig og allsidig Canvas-kurs til en annen løsning på en rimelig enkel måte . Vi må være i stand til å bytte system om noen år uten stor ekstrakostnad. Det er jo dette som definerer fravær av lock-in.


Legg igjen en kommentar