Innovasjonslommer = Utviklingsfronten.

Innovasjonstendensene blir nå tydeligere i høyere utdanning. Det skjer som en konsekvens av at det institusjonelle lederskap og de såkalte ildsjeleneThe Early Adopters –  går i kompaniskapOppskriften er altså ikke at Ildsjelenes tid er over og ut, mens studieadministrasjonene  tar grepet. Det er kombinasjoner som hjelper.

Bokskapet ved OsloMet er uttrykk for et fruktbart samspill med forankring i bibliotek og de fagmiljøene som engasjerer seg i dybden.

Vi tar utgangspunkt i at læreboka er sentral i å konfigurere denne læreprosessen i høyere utdanning.

Digitale læreverk består av rik og dynamisk – foranderlig – tekst der en ikke kan trekke et klart skille mellom framstilling og bruk. I høyere utdanning er vi både produsenter og konsumenter av digital tekst. Vi er ..

Prosumenter av dynamiske digitale læreverk hvis produksjon integreres i bruk, revisjon og gjenbruk på individuelt og kollektivt læringsfremmende og læringsorganiserende måter.

Verket utformes i ny sjanger og vi må beherske sjangerens kommunikative og material-tekniske sider. Vi etterstreber verkshøydeTeksten må formes av en eller flere særegne forfatterstemmer, av lærer som autor. Man må ha noe på hjertet og gi det sitt egne uttrykk.

Med dette etablerer vi en systemisk tilnærming til kvalitetsheving av de tre ledd og summen av dem i trekanten lærer-student-læreverk. 

Se Pockets of Innovation på

Legg igjen en kommentar