DigIn i universitetsbiblioteket

Klikk for større versjon.

Det har vært diskusjon om plassering av et LearningLab (nå kalt “DigIn” for DIGital INnovasjon) ved HiOA. Det skal sørge for at ansatte får god hjelp og veiledning når de skal ta i bruk ny læringsteknologi.

Et ønske fra studiedirektør har vært i linje under studiedirektøren. Det er en ærlig sak. En samlet fagside og student-representantene har ønsket det under Læringssenter og bibliotek. De legger et bredere forankret faglig perspektiv på dette og på digitaliseringsprosessen. Dette er ikke administrasjon.

Ved UiO var alternativene universitetsbiblioteket og utdanningsfakultetet. Det siste trakk det lengste strået.

Derfor er det så bra at studiedirektør, bygningsdirektør og bibliotekdirektør er blitt enige om

  1. den organisatoriske plassering skal være i Læringssenter og bibliotek, altså i linje under bibliotekdirektøren og
  2. den fysiske plassering skal også det.

Dette forberedes i 2017 med planlegging og i 2018 med ombygging i Pilestredet 48 nettopp med dette for øye. Seneste dato for overføring er  utgangen av 2018, men kan jo godt skje tidligere. Se referat fra møtet som omhandlet akkurat dette, sitat:

.. I fase 2 skal Learning lab plasseres i LSB organisatorisk, og tjenesten skal også utvides. Her var det enighet om plassering i 1. etasje i P48.. Planleggingsarbeidet med å gjøre om primært i 1. etasje i P48 bør startes umiddelbart med tanke på at det er tilrettelagt for Learning lab mot slutten av 2018.

Det er gledelig at dette er landet på en god måte.  Da unngår en at alt må gjøres i hyrten og styrten.

Legg igjen en kommentar