Entydig svar: Ledernes engasjement

I 2018 er det ingen vei tilbake. Det digitale er blitt daglig. Elæring er kommet for å bli.  Mye – om ikke det meste – er fortsatt ugjort når det gjelder former og formater, organisering og engasjement. Men ingen kan lenger si

  • Dette angår meg ikke.

Eller rettere sagt: Det holder ikke at dette står på planene og dette har vi drøftet og dette er vi positive til – og så fortsette omtrent som før. Ansvaret kan ikke skyves oppover, ei heller nedover. Alle må ta sitt ansvar for betydelig nyutvikling og innovasjon når det gjelder digitalt støttede læringsformer, forskning og organisering.

En slik linje er godt formulert i digial policy 2018-24 for OsloMet – storbyuniversitetet:

Digitalisering er ikke noe nytt, men den teknologiske endringstakten er mye høyere enn før. Vi bruker stadig mer avanserte teknologiske hjelpemidler i vår hverdag. .. Digitalisering handler ikke lenger om å gjøre det vi alltid har gjort litt bedre, men om fornyelse og transformasjon. [PDF]

Det er også mange gode initiativer ved dette universitetet. Flere av dem finner en hos ledelsen ved Naturvitenskapelige helsefag. Sammen med Bokskapet og OsloMet Akademiet har de utviklet og holder et kurs i digital læringsledelse for kolleger og andre interesserte. Det er basert på egne erfaringer. Kurset følger PISA-modellen med online arbeid og to samlinger a 2 1/2 time tirsdag 4. og 18. september.

Her er noen smakebiter fra kursmaterialet:

Du finner mer om dettte kurset med lenke til påmeldingsskjema på Kurs og prosjekter H2018.

Legg igjen en kommentar