HiOAs grep om digitalisering

Med en policyformulering av 17/3 og 6/6 2017 tar Høgskolen i Oslo og Akershus fastere grep om digitaliseringsstrategien. Det følgende er nøkkelpunkter fram mot milepæl 1/7 2019 (kalt Digitalt universitet 1.0)

Motivasjon

HiOA vil rykke fram til praksis-fronten:

 • Studentene er digitale.
 • Arbeidslivet og samfunnet som HiOA leverer arbeidskraft, viten og praksis til, er digitale.
 • Institusjonene i UH-sektoren har digitalt etterslep.

HiOA skal være et attraktivt studiested og arbeidssted (og må) bli med på den digitale utviklingen.

Digitalisering og organisasjonsutvikling som virkemiddel

Digitalisering i dag handler om å bruke de nødvendige virkemidlene for å oppnå kvalitet – i utdanninger, forskning, administrasjon og virksomhetsstyring.

 • tilpasse organisatorisk infrastruktur for digitalisering
 • samhandle på tvers av tradisjonelle organisatoriske linjer; bruke tverrgående arbeidsformer.
 • utvikle nye rutiner for raskere utvikling/handling

Digitaliseringsprogram for virksomheten

 • Digitaliseringsstrategi: Legger føringer for hvor HiOA skal i et digitaliseringsperspektiv og hvordan man kommer dit.
 • Virksomhetsarkitektur: Beskrive og utvikle arkitekturen for HiOAs kjernevirksomhet samt underliggende verktøy for daglig drift:
  • skaffe overblikk over systemene
  • sikre at de «snakker sammen» (datautveksling)
  • teknisk infrastruktur utvikles for mer omfattende digital virksomhet (capacity building)
 • Porteføljestyring av prosjekter: Gjennomsiktig beslutningsprosess for igangsetting av prosjekter med bedre oppfølging og større  krav til gevinster fra dem. Forskningsprosjekter ikke omfattet.

Digitaliseringsprogram for utdanning

 • Learning lab: Kompetansemiljø for erfaringsdeling og for støtte til bruk av digitale verktøy i undervisningen. Utprøving og utvikle prinsipper for vurderings- og læringsformer.
 • Digital eksamen. Inspera-løsning i bruk av alle fra 1. april 2017 (?) Eksamensfabrikk i samlokalisering med UiO.
 • Nytt LMS.  HiOA skifter læringsplattform fra Fronter til Canvas i løpet av 2018.
 • Database for programplaner i løpet av 2018

Fyrtårn-prosjekter

I 2017 ble det valgt ut tre fyrtårnprosjekter fra de mange pågående digitaliseringsinitiativene:

 • MOOCAHUSET: Digitale læreverk på Open edX-plattformen som organiseres i samarbeid mellom Fakultet for helsefag og Læringssenter og bibliotek.
 • ILD: Integrerte læringsarenaer gjennom digitalisering ved Fakultet for Lærerutdanning og internasjonale studier.
 • Praksisrapporter: Digitalisering av system for praksisrapportering

Mer..

 • God analyse av stadier av institusjonell digital modenhet [HTML]

Legg igjen en kommentar