Et alvorlig manifest om elæring.

Dette er innledningen til et Elæringsmanifest på alvor [HTML]:

 • Vi tror at læringsteknologi gir mulighet til å skape unike og verdifulle læringsopplevelser.
 • Med tristhet og dyp frustrasjon ser vi at de fleste elæringsløsninger ikke lever opp til forventningene.
 • Vi tror også at dagens utviklingstrekk peker mot en framtid med ubetydelige forbedringer av dette, med minde vi gjør noe radikalt for å endre kurs.
 • For at elæring skal nå sitt potensiale må vi begynne med et personlig engasjement for å utvikle et nytt sett av standarder.

Oversatt av Google/Helge Høivik.

Hovedpunkter

Manifestet har disse hovedpunktene:

 • Do Not Assume that Learning is the Solution
 • Do Not Assume that eLearning is the Answer
 • Tie Learning to Performance Goals
 • Target Improved Performance
 • Provide Realistic Practice
 • Enlist Authentic Contexts
 • Provide Guidance and Feedback
 • Provide Realistic Consequences
 • Adapt to Learner Needs
 • Motivate Meaningful Involvement
 • Aim for Long-term Impact
 • Use Interactivity to Prompt Deep Engagement
 • Provide Support for Post-Training Follow-Through
 • Diagnose Root Causes
 • Use Performance Support
 • Measure Effectiveness
  • Measure Outcomes
  • Measure Actual Performance Results
  • Measure Learning Comprehension and Decision Making During Learning
  • Measure Meaningful Learner Perceptions
 • Iterate in Design, Development, and Deployment
 • Support Performance Preparation
 • Support Learner Understanding with Conceptual Models
 • Use Rich Examples and Counterexamples
 • Enable Learners to Learn from Mistakes
 • Respect Learners

Legg igjen en kommentar