Bruke DLR

Dette er et lite utprøvingseksempel med bruk av DLR (Digitale LæringsRessurser). Målet er her å kunne finne denne filmen i DLR for så å kunne spille den av inne i Open edX:

Vi antar at den allerede er lagt inn i Cloudinary:

Det legges en lenke inn i Units (tidligere Bibsys’) DLR som registrerer objektet og gjør det søkbart.

Selve lagringen kan skje i DLR’s egen database eller utenfor:

Da blir video-ressursen søkbar og tilgjengelig for innsetting inne i Studio-editoren i Open edX og tilsvarende i Canvas og Blackboard:

 

 

Legg igjen en kommentar