OsloMet-strategi & Bokskapet

På institusjonens styremøte onsdag 13.6.2018 la rektor Curt Rice fram sentrale momenter i strategiarbeidet for OsloMet – storbyuniversitetet. I denne presentasjonen tar Helge Høivik opp hvordan Bokskapets virksomhet kan passe inn i dette.

Legg igjen en kommentar