Translasjonsbehovet m/NTNU som eksempel.

Nedenfor finner du en gjengs kursbeskrivelse på doktorgradsnivå ved et norsk universitet. Spesielt informativt er det kanskje ikke? Informasjon er en forskjell som gjør en forskjell. Ellers er det støy. I dette tilfelle er  beskrivelsen utbyttbar over alle slags sosialt pregede emner.

Er det slik en lærer å flytte forskningsfronten og den selvstendig tanke? Dette hadde  vært skolastikk, som jo bare handler om seg selv, om det ikke var for at den klassiske skolastikken hadde eleganse.

Jeg har erstattet emnets navn med snøballformasjon. Ellers er (nesten) alt likt med originalen. Jeg foreslår at NTNU innfører en generell kursbeskrivelse der emnet er en placeholder merket med [X]. Det ledsages av en liste med “X=utviklingspsykologi”, “X=kvalitativ innovasjonsledelse” osv.

Faglig innhold

Kurset tar opp ulike perspektiver i forskning på snøballformasjon. Kurset tar opp den historiske bakgrunnen for utviklinga av snøballsformasjonsforskning (Formational Snowball Research), de mest sentrale teoretiske tilnærmingene og de empiriske metodene som brukes i forskningen. Kurset vil gi et grunnlag for kritiske diskusjoner både om teoretiske tilnærminger og empirisk forskning, og vil utfordre studentene til å tenke innovativt omkring hvordan translasjonell forskning kan bidra til at resultatene av empirisk forskning blir gjort forståelige for praksisfeltet, og implementert og evaluert i praksissammenheng. Positiv fornemmelse for snø og andre snøballformative tilnærminger vil være basis for diskusjoner innenfor en konstruktiv ramme. Kurset vil vanligvis nærme seg områder som global snøballformasjon, snøballformasjon hos utsatte grupper, snøballformasjon gjennom hele livsløpet, snøballformasjon på arbeidsplassen og Beste praksis-forskning i snøballformasjon.

Læringsutbytte

Kurset har som formål å gi studentene kunnskap om aktuell, ny teoretisk og empirisk forskning innenfor området snøballforskning. Kurset har til hensikt å utvikle deltakernes kritiske tenkning både om teoretiske tilnærminger og empirisk forskning på området. Det er et mål å oppnå dypere forståelse for ulike metoder som blir brukt på området, både kvalitative og kvantitative. Det er også et mål å utvikle studentenes forståelse for at det er mye å vinne på å søke kunnskap fra tilgrensende forskningsområder, siden dette kan gi både teoretiske og metodologiske bidrag i egen forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentpresentasjoner av paper med tilbakemelding fra lærer og kursdeltakere, individuelt og i grupper. Emnet kan undervises på norsk eller engelsk. Undervisningen kan bli avlyst eller endret dersom det er færre enn 5 påmeldte.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obl. deltagelse, fremlegg av paper, kommentere andres paper

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.


Kunne man …?

Kan det ikke gjøres bedre enn dette? Jeg frykter at ytterligere innovativ tenkning om hvordan translasjonell forskning kan bidra til at resultatene av empirisk forskning blir gjort forståelige for praksisfeltet gjør det værre. Det er styltene som må vekk.

Kilde: Beskrivelse av emnet HLS8008 Forskning om helsefremming ved NTNU

 

Legg igjen en kommentar